KADIN İSİG TEMEL EĞİTİMİ YAPILDI

 

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ve eğitim semineri katılımcıları

Sendikamızın hazırladığı ve 4857 sayılı Yasa’nın 38. maddesi gereğince kurulan kurula sunularak onaylanan projemizin ikinci aşaması da tamamlandı.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası İşyeri Temsilcilerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi başlığını taşıyan proje kapsamında “Kadın Temsilciler” eğitim semineri 6-7 Kasım 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sendikamızın kadın yöneticileri, işyeri temsilcilerine yönelik yapılan toplantı, Genel Başkan Kazım Doğan‘ın açılış konuşmasıyla başladı.

Kazım Doğan (Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı)

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu da toplantıya katılarak kısa bir konuşma yaptı. Kadın haklarına vurgu yaptığı konuşmasında, kadın örgütlenmesinin önemine, TBMM gündemindeki torba yasa teklifine, İzmir’deki depreme değindi.

Dr. Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Başkanı)

Önceden hazırlanan program çerçevesinde İş Güvenliği Uzmanı Hacer Açıkel, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından kadın işçilerin konumu ve haklarına ele aldı. Özellikle hamile kadın işçiler için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Hacer Açıkel (İş Güvenliği Uzmanı)

Sosyal Uygunluk Denetmeni Murat Kahriman ayrımcılık konusunu ele alarak, hukukta ve yaşamdaki yerini örnekleriyle anlattı.

Murat Kahriman (Sosyal Uygunluk Denetmeni)

Av. Dilara Doğan kadınların ve kadın işçilerin temel haklarına değinerek, şiddet, taciz ve mobbing konusunda bilgi verdi. Kadın işçilerin feshe karşı korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Av. Dilara Doğan (Tekstil İşçileri Sendikası Hukuk Danışmanı)

Sendikamızın Eğitim Uzmanı Gizem Salman çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından risk faktörleri arasında yer alan ergonomi konusunu ele aldı. Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet ve bunun ergonomi ile bağlantısını dile getirdi.

Gizem Salman (Tekstil İşçileri Sendikası Eğitim Uzmanı)

İş Güvenliği Uzmanı Faruk Açıkel, çalışma ortamında sık karşılaşılan sorun ve sorular üzerinden bir oturum gerçekleştirdi.

 

Faruk Açıkel (İş Güvenliği Uzmanı)

Tüm katılımcılara yönelik toplantı başında seviye tespit testi ve sonunda ise eğitim değerlendirme testi yapıldı.

Eğitim seminerinden genel görünüm