İzmir Uluslararası Eğitim (14-18 Eylül 2008)

ETUF-TCL BALÇOVA /İZMİR SEMİNERİ

Yer: İzmir Balçova Prencess Hotel

Tarih: 14-18 Eylül 2008

Katılımcılar;

 • Eğitim daire başkanı Kazım Doğan başkanlığında;
 • Söke Bölge Temsilcimiz Halil Özmen
 • Eğitim daire Müdürümüz Hasan Aktaş
 • Bemaş işyeri Baştemsilcisi Zeynep Uyar
 • Söke VF işyeri temsilcileri Ümit Değirmenci, Gülseren Saraç, Pınar Çaylar, Metin Demiray , Hicran Özen, Perzat Erel, Elbey Yüksel,
 • Barış Okuroğlu
 • Ayşe Gültepe

14 Eylül 2008 : Kursiyerlerin toplanması, otele yerleşme,
Tanışma ve birlikte akşam yemeği

15 Eylül 2008 Seminer saat 10.00’da Yücel Top’un açış konuşması ile başladı.
Kursiyerlere, eğitim dosyaları, eğitim materyali ve program dağıtıldı.
Yücel Top, seminer programı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Yücel Top’tan sonra,
DİSK Tekstil Sendikası adına; Eğitim daire başkanı Kazım Doğan ve Deri İş Sendikası adına Genel Başkan Musa Servi’nin grubu kısa açış konuşmalarında; birlikte olmaktan, dayanışma içinde bulunmaktan, rekabeti dışlayan bir tutum sergilemekten dolayı tekstil sektörü sendikaları arasında farklı ve ileri bir tutum oluşturulduğuna dikkat çekildi.

Seminere geçildi…

İlk sunumu Teksif Sendikası adına Şanar Tayşi; “Örgütlenme hakkının uluslar arası kaynakları” konusunda gerçekleştirdi. Sunum; ETUF-TCL’nin Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe sosyal taraflar arasında imzalamış olduğu sözleşmeleri de açıklayarak tamamlandı.

İlk günün ikinci sunumunu Öz İplik iş Sendikası adına Mustafa Avcı gerçekleştirdi. Avcı; “Türkiye açısından örgütlenme hakkının tarihsel dayanakları, örgütlenmesinin özet kronolojisi ve günümüz mevzuatında örgütlenme hakkı açısından ulusal yasalar”a değinerek sunumunu tamamladı.

Yemekten sonra; DİSK-Tekstil adına Hasan Aktaş; “Belirlenmiş hedefler hakkında bilgi toplama” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Sunum katılımcıların deneyimli sendikacılar olduğu dikkate alınarak bir grup çalışması ile devam etti.
Sendika uzmanlarının moderatörlüğünde gerçekleştirilen grup çalışmasında, Kursiyerlerin “karma” olarak 5 gruba ayrıldı. Kursiyerlerden; “Yaşadığınız bir başarılı ve bir başarısız örgütlenme deneyimi” ile ilgili grup çalışması ve sunum istendi.

İkinci gün; 16 Eylül 2008
Pınar Pehlivanoğlu; ETUF/TCL tarafından da standardize edilen bir dizi örgütlenmeye yönelik bilgi ve belge formlarını kursiyerlere tanıtarak, tüm kursiyerlere birer örnek de dağıttı

17 Eylül 2008 günün sabah bölümünde DİSK-Tekstil uzmanı Hasan Aktaş;

 • İletişim teknikleri, iletişim sorunları ve kitle çalışması başlıklı sunum gerçekleştirildi.
 • Sunumu takiben, bir saatlik bir açık oturum gerçekleştirilerek kursiyerlerin tekniklerini paylaşmaları sağlandı.

Öğleden sonra ise, Yine Hasan Aktaş;

 • Propaganda çalışmalarının tasarlanması ve yürütümü başlığı ele alındı. Sunumu takiben yerel farklılıkların, propaganda çalışmalarını nasıl etkilediğini belirlemek üzere bir grup çalışması uygulandı.
 • 4 sendikadan oluşan karma gruplar hazırladıkları raporları sundular.
 • Soru ve yanıtlardan sonra günün kısa değerlendirmesi ile çalışma tamamlandı.

18 Eylül 2008 Eğitimin değerlendirilmesi ve önerilerin alınması ile seminer tamamlandı.

izmir1

izmir2