ITUC VE ETUC SİLAHLA TEHDİDE KARŞI DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde sendikamızın örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri grev aşamasına gelen Teknik İplik işyerinde meydana gelen olaya tepkiler sürüyor.

Teknik İplik işverenlerinden Hasan Ateş’in işyeri sendika baştemsilcimizi Muhammed Sevim’i silahla tehdit etmesi uluslararası sendikal örgütler tarafından da gündeme alındı.

Uluslararası Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) genel sekreterleri DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’na ortak bir mektup göndererek yapılan saldırıyı kınadılar.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ve ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini gönderdikleri mektupta şu görüşleri dile getirdiler:

Sevgili meslektaşım,
38 ülkede 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve dünya
çapında 163 ülke ve bölgede 200 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar
Konfederasyonu, bir endüstriyel anlaşmazlığın Tekirdağ’daki Teknik İplik Tekstil
fabrikasında, sendika işyeri temsilcisi Muhammed Sevim’in, işvereni tarafından
silahla tehdit edildiğini öğrendiğinde şok oldu ve dehşete düşmüştür.
DİSK/Tekstil sendikası ile işyeri yönetimi arasında toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin
devam etmesine rağmen, işverenin görüşmelerden çekildiğini ve grev kararının
tamamen yasal ve meşru bir şekilde duyurulmuş olmasına rağmen cevap olarak
şirket ortaklarından Hasan Ateş, Muhammed Sevim’i ofisine çağırmış, sendikadan istifa etmesini istemiş ve üzerine silah çekmiştir.
Konunun yargı denetimi altında olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Ancak ne olursa
olsun bu kabul edilemez, haksız bir davranıştır ve sadece ulusal hukukta değil, aynı
zamanda Türkiye hükümetinin yükümlü olduğu uluslararası standartlarda da
belirtildiği gibi temel işçi ve insan haklarına yönelik korkunç bir saldırıdır.
Tehdit edilen işyeri temsilcisine, fabrikadaki ve Türkiye genelindeki işçi arkadaşlarımıza, sendika mensuplarına ve ailesine dayanışma ve taziyetlerimizi sunar, gelişmelerden haberdar edilmelerini rica ederiz. Bu vahşeti gidermek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”