ITUC 3. Dünya Kadınlar Konferansı

Konfederasyonumuz DİSK’in üyesi olduğu Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) tarafından düzenlenen 3. Dünya Kadınlar Konferansı 11-13 Ekim 2017 tarihlerinde toplandı.

Kosta Rika’nın San Jose kentinde yapılan konferansa dünyanın her kıtasından 200 kadın delege katılarak iş dünyasında eşitlik ve cinsiyetler arası eşitlik konularını ele aldı.

ITUC Eşitlik Bölümü Müdürü Chidi King konferans nedeniyle yaptığı açıklamada şunlara değindi: “Toplantı, kadın çalışanlar bakımından çok önemli bir dönemde yapılmaktadır. Bizler sürekli bir küresel ekonomik ve istihdam kriz, çok olumsuz etkilerini olan iklim değişikliğinin, derin sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin dünyadaki çeşitli türleri ve yükselmekte olan popülist kadın düşmanlığı ve milliyetçilik ortamında yaşıyoruz. Eğer bizler kendimiz, ailelerimiz ve toplumumuz için istediğimiz değişiklikleri yapmak istiyorsak sendikalar ve sendikal kadrolar çok daha fazla önem kazanmaktadır.”

Konferansta ITUC tarafından yürütülen kampanyalar çerçevesinde 4 konu öncelikli olarak belirlendi.

· Barış, özgürlük ve demokrasi

· İşyerinden kadınların geleceği

· Kadınlar için ekonomik ve sosyal adalet

· Tüm dünyada cinsel temelli şiddetin durdurulması.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Konferansın işyerinde cinsel eşitlik mücadelesinin bir üst düzeye çıkaracağını söyledi. Burrow, siyasi, sosyal ve kültürel engellerin kendiliğinden ortadan kalkmayacağını vurgulayarak bunun için kadın gücünün inşasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bunun sendikalarda kadın örgütlenmesi, diğer ilerici mücadelelere katılım demek olduğunu, dolayısıyla bunun dünyanın acil olarak ihtiyaç duyduğu değişimin sağlanabileceğini aktardı.

Konferans ilk gün yapılan konuşmaların ardından ikinci gün yapılan grup çalışmaları ve bunların sunumlarıyla tamamlandı.