İşten çıkarılan Lafem İşçileri IG Metall yetkilileri ile buluştu

DİSK Tekstil İşçileri Sendikamıza üye oldukları için işten çıkartılan Lafem Giyim işçileri 17 Aralık 2013 günü Kadıköy’de Alman Metal ve Tekstil İşçileri Sendikası (IG Metall) yetkilileri ile özel bir görüşme gerçekleştirdiler.

2.5 milyon üyesiyle yalnızca Almanya’nın değil, dünyanın da en büyük sendikaları arasında olan IG Metall’in Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Andre Gunia, ITGLWF (Uluslararası Tekstil, Hazır Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu) Genel Sekreteri Klaus Priegnitz ve Friedrich Ebert Vakfı yetkililerinin katıldığı toplantıda işten çıkarılan Lafem Giyim işçileri sendikalaşma süreçlerini, gördükleri baskıyı ve mağduriyetlerini ayrıntılarıyla anlattılar. İşveren temsilcilerinin kendilerini telefonda ve odasında nasıl tehdit ettiklerini anlattılar ve ses kayıtlarını paylaştılar.

Lafem Giyim işvereninin işten çıkardıkları üyelerimize kıdem tazminatı vermek karşılığında davalarını geri çekme ve bir özür dilekçesi imzalatma dayatmasında bulunduğunu ve yeni iş bulan üyelerimizi bu işlerinden de çıkartmak için çaba gösterdiğini, en son 2 üyemizin yeni işlerini de kaybettiklerini dile getirdiler. Ayrıca fabrikada çalışan sendika üyeleri ve üye olmak isteyen işçiler üzerinde uygulanan baskıyı anlattılar.

Toplantıda Lafem Giyim ile % 100 çalışan Alman Brax firmasının meseleyi ciddiyetle ele almadığını ve sendikayla görüşmeden sonuçlara varmaya çalışmasının kabul edilemeyeceği belirtildi. Sendikanın bugüne kadar Lafem ve Brax üzerinden meseleyi diyalogla çözmek amacıyla gerekli girişimleri yaptığını ancak Lafem Giyimin yasalara uymak ve işçi haklarına saygı göstermek yerine tam tersi bir yol izlediği üzerinde duruldu. Bundan sonra nasıl bir yol izleneceği üzerine öneriler alındı ve bu önerilerin Genel Merkezin onayına sunulmasına karar verildi.

IG Metall ve uluslararası sendikal hareketin yetkilileri de mağdur durumda olan işçilerin sadece yasal haklarını kullandıklarını, yapılan baskının kabul edilemez olduğunu ve meselenin peşini bırakmayacaklarını vurguladılar.

Toplantıda Brax nezdinde yapılacak girişimler üzerinde duruldu ve Brax’ın sürece hakkıyla müdahil olmada isteksiz kalması halinde uluslararası kampanyanın hangi yöntemlerle başlatılacağı üzerine görüş alışverişi yapıldı. Brax’ın son tutumunu da göz önüne alarak, küresel düzeyde, Avrupa çapında, Almanya’da ve Türkiye’de kamuoyu, medya ve İş Konseyleri nezdinde yapılacak çalışmaların planının IG Metall yönetiminin ve IndustriALL Küresel Sendikasının görüşü ve onayı alınarak en kısa sürede tamamlanması kararlaştırıldı.