İŞKOLUMUZUN DÜNYA KONFERANSI TOPLANDI

dunyakonferans

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) işkolumuza yönelik bir dünya konferansı düzenledi.

22-23 Mayıs 2016 tarihlerinde, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen konferansa 135 ülkeden 60 üye tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve deri (THGAD) sektörü ulusal sendikası katıldı.

Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın davetli olduğu ancak rahatsızlığı nedeniyle son dakikada gidemediği konferansta Sendikamızı Örgütlenme Dairesi Müdürü Hasan Arslan temsil etti.

Konferans, IndustriALL Başkanı Berthold Huber’in konuşmasıyla başladı. Bu alanda yoğun emeği ve çalışması olan IndustriALL Genel Sekter Yardımcısı Kemal Özkan da açılış töreninde bir değerlendirme yaptı.

Birinci gün;

Oturumlar, IndustriALL THGAD sektör müdürü Shiristiha Hajagos-Clausen’in THGAD sektöründeki etkinliklerin genel bir değerlendirmesi sunumuyla başladı. Daha sonra;

THGAD sektörlerinde dünya çapında sendikal güç inşa edilmesi,

Bangladeş yangı ve bina güvenliği anlaşması ve diğer kazanımlar,

Küresel sermaye ile mücadele: Yaşam ücreti ve sektör düşeyinde toplu pazarlık için mücadele konuları ele alındı.

İkinci gün ise;

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina’nın “küresel tekstil ve hazır yiyim sektörlerinin değişen yüzü” başlıklı sunumuyla başladı. İzleyen oturumlarda;

Küresel sermaye ile mücadele: Küresel çerçeve sözleşmeler ve sendikal ağlar yoluyla küresel sendikal dayanışmanın desteklenmesi

İşçi haklarının savunulması: kurumsal mücadele

THGAD sektöründe kadınlar,

Güvencesiz işlere karşı sürdürülen küresel kampanya,

THGAD sektörlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği; kot kumlama konularında deneyim paylaşımı ve tartışmalar yapıldı.

Yapılan tartışmalar ışığında oluşturulacak sonuç bildirgesi ve ileriye yönelik eylem planlarının ise daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Konferansta ayrıca, Türkiye’de üretim yapan Hugo Boss şirketinin sendikal hakları için mücadele veren işçileriyle dayanışma amacıyla hazırlanan bir afiş tüm katılımcılar tarafından imzalandı.

Dünya Konferansı 2

Dünya Konferansı 3

Dünya Konferansı 4

Dünya Konferansı 5