İŞKOLUMUZDA ÇALIŞANLARA BELGE ZORUNLULUĞU BAŞLADI

2006 yılında yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kanunu gereğince, öncelikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara olmak üzere Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu uygulaması başlamış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan duyuruda şunlara değinilmiştir:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2017/1 sayılı tebliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 33 meslekte on iki aylık geçiş süresi dolmuştur. 27.09.2018 tarihi itibariyle 2017/1 sayılı tebliğde yer alan bu 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Yapılan son düzenlemelerle birlikte farklı iş kollarından toplam 88 meslek çalışanlarına yeterlilik belgesi alma zorunluğu getirilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlara ilişkin olarak tebliğ şu istisnayı getirmektedir:

1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar,

2) MEB’na bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için Yeterlilik Belgesi aranmamaktadır.
27.09.2018 tarihinden itibaren uygulamaya giren 33 meslek arasında, işkolumuzdan 6 meslek bulunmaktadır. Bunların listesi aşağıda sunulmuştur.

İşkolumuzda Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler tablosu;

Meslek seviyeleri ISCO Kodu
Bitim işyeri operatörü Seviye 3 8154
Boyama operatörü Seviye 3 8154
İplik bitim işleri operatörü Seviye 2 8151
İplik eğirme operatörü Seviye 2 8151
Ön iplik operatörü Seviye 3 8154
Ön terbiye operatörü Seviye 3 8154

Bu kurallara uymayan işveren ve işveren vekillerine İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından her çalışan için 500 TL idari para cezası verilecektir.