İşin çivisini çıkardılar

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün’ün, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmayla ilgili açıklaması:

İktidar partisinin seçimlerden aldığı % 50’lik oy sonrasında tüm demokratik ilkeleri ayaklar altına alarak toplumu yeniden şekillendirmeye dönük girişimleri, artık hükümet sözcülerinin ağzından dökülen
“yandaşsever” söylemlerle perçinlenmektedir.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ürünü olan sendikal yasakların ortadan kaldırılmaması için yıllardır uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen ayak direten AKP, yasaksever anlayışını sürdürmektedir.

Toplumsal mutabakat arayışından kaçarak hazırlanan anayasa değişiklikleri ile kamuoyuna vaat edilen demokrasinin, içinin ne kadar boş olduğu geçen bir yılı aşkın süredir yapılan uygulamalarla görülmektedir.

12 Eylül Referandumu AKP’nin toplum üzerinden kurmaya çalıştığı korku ortamının ve mutlak egemenliğin bir basamağı olarak kullanılmış, “ileri demokrasi” söylemi ile kitleler otoriter, baskıcı ve faşizan bir yapının muhatabı haline getirilmiştir.

Referandum sonrasında, AKP tarafından gerek işçi gerekse kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükleri masaya yatırılmış, dünya genelinde evrensel bir hak olan sendikalaşma ve grev hakkının nasıl “varmış gibi” gösterilebileceği üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Sonuç ortadadır!
Kamu emekçilerine grev yasağı sürmekte, toplugörüşmelerin ismi sadece toplusözleşme adı verilerek yeniden yürürlüğe getirilmekte, işçiler için greve çıkmayı neredeyse olanaksız kılan 12 Eylül’ün izlerini taşıyan, ancak kimi kısmi iyileştirmeleri de gündeme getiren bir yasal değişiklik hazırlığı sürmektedir.

AKP sendikal hakları denetim altında tutmaya devam edecek, mevcut yapının özünü koruyacak, ancak bunu yaparken uluslararası kamuoyuna “biz demokratikleşme için çaba içindeyiz” mesajı verecek hazırlıklar
yapmaktadır.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında sadece 42 bin üyesi olan ve hiçbir işkolunda yetkisi bulunmayan Memur-Sen, kısa sürede atılım göstererek, Türkiye’nin kamu alanında yetkili sendikası haline getirilmiştir.

Görünen odur ki, AKP hükümeti sendika üyeliği konusunda çalışanlar üzerinde baskı kurmakta ve ayrım yapmaktadır.

Bu açıkça bir suçtur!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç tarafından Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği açılışına katılarak yaptığı konuşma, işin çivisinin çıktığını ortaya koymaktadır. Hükümet sözcüsü bir sendikayı açıkça işaret ederek, Anayasa Referandumu’nda hükümetle ortak tutumu nedeni ile övgüler düzmekte, diğer sendikalara gözdağı vermektedir.

Türkiye’de kamu emekçilerinin sendikal hakları için mücadele edenler, yasaklara rağmen sendikalarını kurup, alanlarda demokrasinin, özgürlüklerin türküsünü söyleyenlerdir. Tarih 1990’lı yıllarda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ile kamu emekçilerinin sendikal haklarını kazananların, bedel ödeyenlerin ismini yazacaktır. Ve bu tarihte yandaşlık şampiyonlarının yeri yoktur.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ı bulunduğu makama yakışmayan davranışı nedeni ile kınıyoruz.