İSİG Eğitim Konferansı Tamamlandı

Sendikamızın, her yıl düzenlediği “Eğitim Konferansı”nın bu yılki üst başlığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)” oldu.

28-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında kardeş sendikamız Genel-İş’in Balıkesir, Ören’deki “Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Artemis)”nde yapılan konferansımıza Sendikamızın merkez yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, şubelerimizin yönetim kurulu üyeleriyle denetim ve disiplin kurulu başkanları, bölge temsilcilerimiz, işyeri baştemsilcilerimiz ve işyeri temsilcilerimiz katıldı.

Alman Sendikalar Birliği’nin Eğitim Merkezi tarafından desteklenen ve kardeş sendikalarımız Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş, Dev. Sağlık-İş ve Enerji-Sen ile birlikte sürdürdüğümüz eğitim projesi kapsamındaki konferansımızda işçi sağlığı ve iş güvenliği farklı çerçevelerde değerlendirildi.

Konferansın birinci günü, Sendikamızın Eğitim Dairesi Başkanı Savaş Testici’nin projeyi ve eğitim konferansını çerçevesini anlatan konuşmasıyla başladı.

Sabah ilk iki oturumda Örgütlenme Dairesi Müdürü Hasan Arslan’ın “Vücut Haritalaması Sistemi” başlıklı sunumunu yaptı. İSİG açısından vücut haritalaması (body mapping) yönteminin doğuşu ve işlevselliğini anlattı.

Birinci günün ikinci bölümünde Enerji-Sen Eğitim ve İSİG uzmanı Hansel Özgümüş, Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının gelişimi, işveren ve işçilere getirdiği hakları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Her iki oturumun sonunda katılımcılar soru ve görüşleriyle sunumlara katkı yaptılar.

Eğitim konferansının ikinci günü, Hasan Arslan, 6331 sayılı Yasa’da yer alan işyerlerindeki İSİG kurulları ve bunlara sendikaların katılımı, kurulların işleyişi ve etkilerini ele alan sunumuyla başladı.

Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri’nin kolaylaştırıcılığında yapılan ikinci oturumda ise işyerleri temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz ve bölge temsilcilerimizin deneyim aktarımları gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde Genel Sekreterimiz Mustafa Ali Utku, Genel Başkan Yardımcımız M. Nuri Toprak, Örgütlenme Daire Başkanımız Celal Aslan önümüzdeki sürece ilişkin Sendikamızın yaklaşımlarına değindiler.

Eğitim Konferansımız, Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın yaptığı değerlendirme konuşmasıyla sonuçlandı.

Doğan konuşmasında, önümüzdeki dönemde öncelikli hedeflerimizin iç ve dış örgütlenmeyi geliştirmek, eğitimlere önem vermek, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda üyelerimizin duyarlılığını artırmak olduğunu belirtti.

Eğitim Konferansı - 1
Eğitim Konferansı – 1
Eğitim Konferansı - 2
Eğitim Konferansı – 2
Savaş Testici (Eğitim Dairesi Başkanı)
Savaş Testici (Eğitim Dairesi Başkanı)

 

Hasan Arslan (Örgütlenme Dairesi Müdürü)
Hasan Arslan (Örgütlenme Dairesi Müdürü)
Hansel Özgümüş (İSİG Uzmanı)
Hansel Özgümüş (İSİG Uzmanı)
Ergün İşeri (Genel Sekreter Yardımcısı)
Ergün İşeri (Genel Sekreter Yardımcısı)
Kazım Doğan (Genel Başkan)
Kazım Doğan (Genel Başkan)
Mustafa Ali Utku (Genel Sekreter)
Mustafa Ali Utku (Genel Sekreter)
 M. Nuri Toprak (Genel Başkan Yardımcısı)
M. Nuri Toprak (Genel Başkan Yardımcısı)
Celal Aslan (Örgütlenme Dairesi Başkanı)
Celal Aslan (Örgütlenme Dairesi Başkanı)
Muhammed Özdoruk (Genel Denetim Kurulu Başkanı
Muhammed Özdoruk (Genel Denetim Kurulu Başkanı)
Mümin Kırca (Genel Disiplin Kurulu Başkanı)
Mümin Kırca (Genel Disiplin Kurulu Başkanı)
Mehmet Ağca (Gaziantep Şube Başkanı)
Mehmet Ağca (Gaziantep Şube Başkanı)
Hüseyin Köle (Edirne Şube Başkanı)
Hüseyin Köle (Edirne Şube Başkanı)
Cemal Poyraz (Söke Şube Başkanı)
Cemal Poyraz (Söke Şube Başkanı)
Arife Çevik (Söke Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Arife Çevik (Söke Şube Yönetim Kurulu Üyesi)
Cihangir Şahan (İstanbul Şube Sekreteri)
Cihangir Şahan (İstanbul Şube Sekreteri)
Ahmet Murat Sayın (Gaziantep Şube Denetim Kurulu Başkanı)
Ahmet Murat Sayın (Gaziantep Şube Denetim Kurulu Başkanı)
Nursel Öztürk (İstanbul Şube Disiplin Kurulu Üyesi)
Nursel Öztürk (İstanbul Şube Disiplin Kurulu Üyesi)
Yılmaz Güney (Greif Sendika İşyeri Temsilcisi)
Yılmaz Güney (Greif Sendika İşyeri Temsilcisi)
Gürkan Gün (Telateks Temsilcisi)
Gürkan Gün (Telateks Temsilcisi)
Eğitim Konferansı - 3
Eğitim Konferansı – 3