İSİG EĞİTİM KONFERANSI TAMAMLANDI

Sendikamızın 1-5 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Konferansı başarıyla tamamlandı.

Alman Sendikalar Birliği Eğitim Merkezi’nin desteğiyle, Ören’deki Genel-İş Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirilen konferansa sendikamızın genel yönetim, denetim, disiplin kurulları üyeleri, şube yönetim kurullarımız, şube denetim ve disiplin kurulları başkanları, bölge temsilcilerimiz, işyerlerindeki sendikamızın baştemsilci ve temsilcilerimiz katıldı.

Konferansın birinci günü, Eğitim Dairesi Başkanı Savaş Testici’nin açış konuşmasıyla başladı. Testici yaptığı konuşmada, İSİG konusundaki eğitimlerin bir yönüyle işyerlerinde bilinçlenmeye diğer yönüyle de kurallara işlerlik kazandırılmasına önemli katkılar sağladığına değindi.

Birinci günün ilk sunumunu Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri yaptı. İşeri, davranış kuralları ve küresel sözleşmeler kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliğine nasıl işlerlik kazandırılabileceğini, hakların korunması bakımından küresel çerçeve sözleşmelerin etkili kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Özellikle üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union ile Inditex ve H&M arasında imzalanan küresel çerçeve sözleşmelerin işleyiş süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

İSİG uzmanı ve mühendis Hansel Özgümüş toplantının ikinci sunumunda; İSİG mevzuatına ilişkin ana hatları anlattıktan sonra İSİG kurullarında görev yapanların dikkat etmesi gereken kuralları ele aldı.

Özgümüş, kurullardaki işçi temsilcilerinin belirlenmesi, bunların görev sorumlulukları, sorumluluktan kaçınmak isteyen işverenlere karşı alınması gereken önlemler gibi çeşitli konularda mevzuat ile pratik arasında ortaya çıkan sorunları anlattı.

Birinci günün ikinci oturumunda, Eğitim ve Örgütlenme Daireleri Müdürümüz Hasan Arslan, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin örgütlenme süreçlerine etkisi, hakların korunması ve geliştirilmesi bakımından İSİG kurullarına düşen görevler, işyeri sendika temsilcilerinin alana ilişkin takip etmesi gereken kurallara ilişkin bir sunum yaptı.

Eğitim konferansımızın ikinci günündeki ilk sunumu ise Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan gerçekleştirdi. Çağlayan genel olarak meslek hastalıklarının mevzuatımızdaki yerini, meslek hastalıkların nasıl sınıflandırıldığını, işkolumuzda rastlanan meslek hastalıkları ve bunların nedenlerini değerlendirdi.

Özellikle kimyasal kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurları anlatan Çağlayan, Türkiye’de meslek hastalıkları konusunda büyük bir boşluk bulunduğunu, yeterli uzman hastahane ve uzman hekim bulunmadığı için teşhiste sorunlar yaşandığını, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile TÜİK’in yaptığı araştırmalar arasında bile ciddi farklılıklar gözlendiğini vurguladı. Çağlayan işçilerin kendi kayıtlarını, ölçüm sonuçlarını tutmalarının ileride olası teşhiste büyük faydalarının dokunacağını hatırlattı.

Günün ikinci sunumu sendikamızın hukuk danışmanı Avukat Hasan Günüç gerçekleştirdi. İşçilerin başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere haklarının hukuk yoluyla alabilmeleri için gerekli olan ön koşullar, delil toplanması vb. konularda bilgi verdi. Tek tek örnekler üzerinden özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işveren veya işveren vekillerine yönelik nelerin yapılabileceğini anlatan Günüç, yeni çıkarılmak istenen zorunlu arabulucu sistemine de değinerek, iş hukuku prensiplerinden hareketle işçilerin hakları yönünden olası zararlı etkilerini dile getirdi.

Konferansın izleyen sürecinde katılımcılarımız farklı gruplara ayrılarak oluşturulan mizansenlere uygun atölye çalışmalarına başladı. Hasan Arslan’ın moderatörlüğünde katılımcılarımız, önce aralarında verilen durumu değerlendirdi, tartışmalarını tamamlayarak sunum için hazırlıklarını tamamladı. Ardından her grup, ayrı ayrı farklı yöntemlerle sunumlarını yaptı.

Konferansa katılan kadın yönetici ve işyeri temsilcilerimiz özel gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın sorunları ele alınarak etkili ve etkin bir kadın örgütlenmesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir önerge hazırlandı.

Önerge Söke Şube Sekreterimiz Şadiye Kiracıoğlu tarafından okunarak, alkışlarla Genel Yönetim Kurulu’na sunuldu.

Eğitim konferansımız, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve Genel Başkanımız Kazım Doğan’ın konuşmasıyla çalışmalarını tamamladı.

Genel Başkanımız Doğan konuşmasında, başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere işçilerin hak ve özgürlüklerinin tek teminatının örgütlü güçleri olduğunu, sendikalı işçi sayısının artmasının, demokratik haklarını kullanmalarının büyük önemi bulunduğunu anlattı.

Doğan konuşmasında, 2016 yılında ekonomide, siyasette, sosyal yaşamda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınabileceğini, işçi sınıfının birliğini koruyarak her türlü zorluğu aşabileceğine işaret etti.

Kadın yönetici ve işyeri temsilcilerimizin önergesini sevinçle karşıladıklarını belirten Genel Başkanımız Doğan, Eylül ayı içinde kadın üyelerimizin katılımıyla bir toplantı yapılarak konunun hayata geçirilmesi için ilk adımın atılacağını söyledi.

Savaş Testici (Açılış konuşması)
1- Savaş Testici (açış konuşması)


Saygı duruşu
2- Saygı duruşu


Genel Yönetim Kurulumuz
3- Genel Yînetim Kurulumuz


Toplantıdan genel görünüm
4- Toplantıdan genel görünüm


Toplantıdan genel görünüm
5- Toplantıdan genel görünüm


Ergün İşeri (Küresel çerçeve sözleşmeler)
6- Ergün İşeri (küresel çerçeve sözleşmeler)


Hansel Özgümüş (İSİG mevzuatı)
7- Hansel Özgümüş (İSİG mevzuatı)


Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan (meslek hastalıkları)
8- Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan (meslek hastalıkları)


Av. Hasan Günüç (hakların savunulması)
9- Av. Hasan Günüç (hakların savunulması)


Kazım Doğan (kapanış konuşması)
10- Kazım Doğan (kapanış konuşması)


Grup sunumları
11- Grup sunumları


Grup sunumları
12- Grup sunumları


Grup sunumları
13- Grup sunumları


Grup sunumları
14- Grup sunumları


Grup sunumları
15- Grup sunumları


Grup sunumları
16- Grup sunumları


Sertifikalarını alan katılımcılar
17- Sertifikalarını alan katılımcılar


Kadın katılımcılar
18- Kadım katılımcılar