İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda büyük sendikal eğitim çalışması

Ülkemizde işçi sınıfının en önemli sorunları ve talepleri arasında yer alan işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sendikalı işçilere yönelik önemli ve kapsamlı bir eğitim projesi başlamıştır.

DİSK Tekstil, Birleşik Metal İş, Sosyal İş, Enerji Sen, Dev Sağlık İş ve Tez Koop İş sendikalarının yer aldığı projeyi finansal açıdan Almanya Sendikalar Konfederasyonu (DGB) desteklemektedir. DGB ayrıca eğitimlere de eğitimci desteği sunmaktadır.

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli iş kollarında gerçekleşen ve sendikal dayanışmanın bir örneği olan bu proje 3 yıl sürecek ve yaklaşık 700 işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere katılacak. Bu sayı içinde yaklaşık 40 işçinin yılda iki sefer 1’er haftalık eğitimlere katılarak proje sonunda eğitimci olması da hedeflenmektedir. İSİG kurul üyelerine, genç işçilere, kadın işçilere yönelik özel eğitimler de proje kapsamında gerçekleşecek.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yalnızca yasal mevzuatın aktarımı ile sınırlı bir eğitim yapılmayacak. Yasal mevzuatla beraber işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun sendikal örgütlenme mücadelelerinde değerlendirilmesi, işyerlerinde sorunların işçilerce tespit edilmesi, sorunların sendika aracılığıyla firmalardan talep edilmesi ve toplu iş sözleşmelerine işçi sağlığı ve iş güvenliğini geliştirecek maddelerin eklenmesi gibi hedefler belirlenmiştir.

Eğitim projesi ile ilgili olarak DGB yetkilileri ile Danışma Kurulu üyeleri 3-5 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdikleri atölye çalışmasında eğitimlerin ayrıntılarını değerlendirdiler.