İŞÇİ HAKLARI VE GÖÇMENLERE YÖNELİK PROJE EĞİTİMLERİ YAPILDI

Sendikamız, Konfederasyonumuz DİSK ve Danimarka’dan kardeş örgüt 3F Federasyonu (Birleşik İşçi Federasyonu) tarafından yürütülen TÜRKİYE’DEKİ (SURİYELİ GÖÇMENLER DAHİL) TEKSTİL, HAZIR GİYİM VE DERİ İŞÇİLERİNİN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ kapsamında ilk eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen eğitim toplantıları İnsan Hakları ve Lobicilik Eğitimi başlığı altında 23 Ekim 2021’de İstanbul ve 24 Ekim 2021’de Gaziantep’te yapıldı.

Üyelerimiz arasında yapılan analiz anketleri sonucunda saptanan ihtiyaçlar çerçevesinde düzenlenen eğitim toplantılarına proje ortağımız 3F’den Bjorn Haar katılarak, Danimarka ve Türkiye’deki uygulamaların karşılaştırmalı değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’daki eğitim toplantısına DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Sendikamızın Genel Başkanı Kazım Doğan ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu üyeleri M. Ali Başak ve Savaş Testici, Merter Şube Başkanımız Asalettin Arslanoğlu da katıldı.

Gaziantep’te yapılan toplantıya ise işyerlerinden temsilcilerimizin dışında DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan ve Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu üyesi M. Ali Başak katıldı.

Dört bölüm halinde gerçekleştirilen eğitim toplantısında İstanbul ve Gaziantep’deki işyerlerinden gelen temsilcilerimiz yer aldı.

Toplantıların ilk bölümünde 3F’nin işleyişini, göçmenlere yönelik politika ve projelerini, Danimarka’nın işçi hareketine ilişkin güncel bilgileri aktardı.

İkinci bölümde ise Danimarka’ya göç etmiş Suriyelilerin verimli şekilde topluma kazandırılmasını sağlayan IGU programının temel fikirleri, başlangıcı ve detaylarını paylaştı.

Üçüncü bölümde ise 3F Sendikasının nasıl örgütlenme yaptığı ve buradan çıkan sonuçlara göre örgütlenme kapasitelerinin artırılmasına ilişkin önermeler dile getirildi.

Son bölümde ise yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz soru ve katkılarıyla iki ülke arasında benzerlikler, farklılıklar ve deneyimleri paylaştılar.

İstanbul Eğitim Toplantısından Kareler (23.10.2021)

Gaziantep Eğitim Toplantısından Kareler (24.10.2021)