İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA DAHA FAZLA ÖNLEM = SAĞLIKLI İŞYERLERİ VE VERİMLİLİK

Portekiz Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı İşçileri Federasyonu (FESETE) öncülüğünde sürdürülen proje (VS/2018/0359) kapsamında Budapeşte’de bir toplantı gerçekleştirildi.

24 Ekim 2019, Perşembe günü yapılan toplantıya proje ortaklarından Maden, Enerji ve Sanayii İşçileri Sendikası (BDSZ) ev sahipliği yaptı.

Portekiz’den FESETE Ulusal Koordinatörü Isabel Tavares, Proje Koordinatörü Bruno Freitas, Türkiye’den Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri ile DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürü Kıvanç Eliaçık, Malta Genel İşçiler Sendikası (GWU) temsilcileri Jessica Delia, Larinov Muscat, Macaristan adına ise BDSZ yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantının sabah oturumunda, FESETE adına Bruno Freitas tarafından projeye ilişkin genel bilgilendirme yapıldı.

Ardından BDSZ adına Başkan Ferenc Rabi ve uluslararası ilişkiler sekreteri Szabolcs Beöthy-Feher Macaristan’daki işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki düzenlemeler ile işçilerin karşılaştığı sorunlara değindiler.

Macaristan Hafif Sanayi İşverenleri Derneği (MKSZ) Başkanı Livia Kokas Palicska sunumunda hukuki düzenlemeleri, işverenlerin yaptığı işlemleri ve sık karşılaşılan sorunlara aktardı. Sistemde çok sayıda küçük işletmenin varlığının işçi sağlığı ve güvenliği alanından etkinliği zayıflattığını, işçilerin alışkanlıklarından vazgeçmemelerinin ise önlemleri etkisiz kıldığını ileri sürdü. Hazırlanan bir rehber ile risk değerlendirmelerinin yapıldığına vurgu yaptı.

Bu bölümün son konuşmasını Macaristan Ekonomi Bakanlığı iş teftişi bölümünden Peter Nesztinger, işyerlerinin büyüklüğünün, modern ekipmanlara sahip olmasının kaza ve hastalık risklerini önemli oranda düşürdüğünü belirtti. Genç işçilerin risklere karşı daha duyarlı olduğunu vurguladı. Macaristan’daki tekstil alanında iş kazalarının çoğunlukla makinalardan kaynaklığından söz etti.

Kazaların çoğunlukla küçük işletmelerde meydana geldiğini, ancak kaza raporlarının çoğunlukla 50 ve üzeri çalışanın olduğu işyerlerinden geldiğine işaret etti.

İkinci oturumda Portekiz, Malta ve Türkiye’deki işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik önlemler, düzenlemeler ele alındı.

Bu bölümde Türkiye’deki sistemi DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık sundu. Türkiye’deki işçi sağlığı ve güvenliği alanındaki hukuksal düzenlemelerin tarihçesi anlatıldı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın getirdiği düzenlemeler, Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında konuya bakış, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tekstil, giyim ve deri sektörlerindeki iş kazaları, ölümler ve meslek hastalıklarına dair veriler paylaşıldı. Toplu sözleşmeli işyerlerinin iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki etkisine vurgu yapıldı.

Portekiz’deki gelişmeler Bruno Freitas, Malta’daki sistem ise Larion Buscat tarafından aktarıldı.

Proje paydaşlarının yaptığı sunumlarda ortak saptamalar şunlar oldu;

  • 50 kişi ve daha az işçi çalıştıran işyerleri iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla yaşandığı alanlar,
  • Sağlıklı veri alınamaması nedeniyle gerçek boyut tam olarak görülemiyor,
  • Kişisel koruyucu donanımların kullanımında gerekli eğitim ve bilinçlendirmenin yetersiz kalıyor,
  • Örgütlü ve toplu sözleşmeli işyerlerinde kaza ve meslek hastalığına yakalanma riski düşüyor.
  • Sendika ve işçiler ile işverenler arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesi, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin artmasına da zemin hazırlıyor.