İnteks işyerinde üyelerimizle toplantı

Çerkezköy’de kurulu bulunan ve sendikamızın yetki aldığı İnteks işyerindeki üyelerimizle sendikamız Genel Başkanı Rıdvan Budak’ın katılımıyla 24 Kasım Pazar günü kitlesel bir toplantı düzenlendi. Bakanlık tarafından yetki belgesinin sendikamıza verilmesine karşın işverenin itiraz etmesi üzerine gelinen aşamanın paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantıya üyelerimizin çoğunluğu katıldı.

Genel Başkanımız Rıdvan Budak yaptığı konuşmada kısaca dünyada ve ülkemizde sendikal örgütlenmenin tarihine değindi. Emek ve sermaye, işçi ve işveren arasındaki çelişkinin varlığı sebebiyle işçilerin sosyal ve ekonomik haklarını koruma amacıyla kurulan sendikaların büyük mücadeleler sonucu günümüze kalan hakların yasallaşmasını mümkün kıldığını anlatan Budak, işçiler açısından ailelerinden sonra kendilerine en yakın kurumun sendikaları olduğunu belirtti.

Rıdvan Budak, sendikamızın milli sanayiden yana bir sendika olduğunu, kaliteli üretimin yapılmasını, sanayileşmenin gelişmesini ve istihdamın arttırılmasını her zaman savunduğunu ancak bunların yeterli olmadığını, işçilerin insanca koşullarda hak ve özgürlüklerini yaşayarak çalışmaları için de kararlılıkla mücadele ettiklerini açıkladı.

Budak, İnteks işçilerine kredi borcu olanları sorduğunda birkaç kişi haricinde herkesin el kaldırması ve Trakya dışından göçle gelenleri de sorduğunda benzeri bir tablonun oluşması üzerine emeğiyle yaşamını sürdürenlerin yoksulluk ve borç içinde yaşamaya mecbur bırakıldığını, fabrikalarda verilen ücretlerin çok düşük olduğunu, borçlarını kapatamayan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babaların bu şartlar altında işyerine bağlı, kaliteli üretim yapmasını beklenemeyeceğini vurguladı. Sendikalı işçinin sahip olduğu sosyal ve ekonomik haklar karşısında işyerini sahiplendiğini ve daha kaliteli ve daha çok üretim yaptığını ve çünkü kısmen de olsa sorunlarını çözebildiğini anlattı. Sendikalı işyerlerinde üretimin daha verimli olduğunu, işçilerin kıdemlerinin daha yüksek olduğunu söyleyerek Henateks işyerinde 19 yıldır çalışan üyelerimizi örnek gösterdi.

Genel Başkanımız akıllı işverenlerin sendikaya karşı çıkmayacağını, sendikalı işyerlerinde verimliliğin ve düzenin hakim olduğunu, işçilerle toplu pazarlık yapmanın karşılıklı hak ve ödevleri netleştirdiğini belirtti ve yalnızca işyerleri açısından değil demokratik bir ülke için, hukuk devleti için de toplumun örgütlü olmasının şart olduğunu, işçilerin sendikal mücadelesinin daha adil bir toplumsal bölüşüm ve daha demokratik bir ülke için vazgeçilmez önemde olduğunu vurguladı.

Rıdvan Budak Inteks işçilerinin sendikamızda birlik içinde olduğunu, kararlı olduğunu belirterek işverene yetki itirazını çekerek masaya oturması ve kendisi için üreten işçilerinin taleplerine kulak vermesi çağrısında bulundu. Yetki itirazının işyerinde gerilimi yükselteceğini, farklı bir sonuca götürmeyeceğini, Inteks işyerinin koşullarına göre benzeri işyerlerinde imzalanan toplusözleşmeleri örnek alarak diyalog içinde meseleleri ele almak istediğimizi dile getirdi.

Genel Başkan konuşmasını işçilerin en büyük iki gücü olduğunu, bunlardan birinin üretmek, diğerinin ise üretimi kesmek olduğunu anlatarak sona erdirdi.

Genel Başkanımızın ardından söz alan Çerkezköy Temsilcimiz Celal Arslan İnteks işyerinde 1.5 yılı aşkın süredir sabırla mücadele verdiklerini, önemli aşamaları geçtiklerini, ancak işverenin yetkiye hiçbir gerekçe göstermeden itiraz ederek iyiniyetli bir tutum takınmadığını, çalışanlarının iradesine saygı göstermediğini belirtti. İşvereni bir kez daha arayıp diyalogda ısrarcı olduğumuzu göstereceğimizi, şayet aksi bir durumda sendikamızın farklı tutumlar alacağını belirtti. Henateks işyerindeki toplusözleşme sürecini de örnek gösteren Arslan, üyelerimizin yaptığı çeşitli eylemlerin etkisiyle taleplerin büyük oranda karşılandığını açıkladı ve amacımızın Çerkezköy’de örgütsüz işyeri bırakmamak olduğunu vurguladı.

Toplantı üyelerimizin sorularının cevaplanmasının ardında sendikal mücadele kararlı olduğunun hep birlikte vurgulanması ile ve alkışlarla sona erdi.