Inteks işyerinde sendikamız yetki aldı

Çerkezköy’de kurulu bulunan İnteks işyerinde sendikal hak mücadelemiz sürüyor.

Sendikamızın örgütlendiği işyeri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çoğunluğun Sendikamızda olduğunu resmi olarak bildirmiştir.

Toplu iş sözleşmesi için yeterli çoğunluğu sağladığı Bakanlık kayıtlarıyla da belgelenmiş olmasına rağmen işveren hiçbir haklı gerekçe göstermeden çoğunluk tespitine itiraz etmiştir.

İnteks işvereni işçilerin Anayasal, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan kaynaklanan haklarını kullanmalarına, tercihlerine saygı göstermelidir.

Yetkiye itiraz, yapılan son yasa değişikliğine rağmen, yine işverenlerin işçilerin haklarını kullanmalarını önlemeye dönük bir araç haline dönüştürülmek istenmektedir.

İnteks işvereni yaptığı itirazın Yasa’daki açık şekilde belirtildiği gibi maddi delillere dayanmadığını ve ilk duruşmada delil yetersizliğinden davanın reddedileceğini çok iyi bilmektedir.

İşverenlerin “yasa bize bu hakkı veriyor” iddiasının, haklı ve meşru bir temeli olması gerekmektedir.

İşverenler, Türkiye’deki dava süreçlerinin yavaşlığını, ön duruşmaların bile aylar sonraya ertelenmesini kendileri için bir avantaja, işçilerin mücadelesini kırmaya dönük bir fırsata dönüştürme çabası içindedir.

Bir diğer ifade ile yetkiye delilsiz, haksız itiraz, yine yasalardaki ifadesiyle hakkın kötüye kullanımının ve sendika, toplu iş sözleşmesi hakkı karşıtlığının ilanı anlamına gelmektedir.

İnteks işvereni bu yönüyle hem uluslararası sözleşmeleri, hem de üretim yaptığı firmalar açısından davranış kurallarını çiğnemiş olmaktadır.

Süreci tıkamaya dönük girişimlerin işverene ve işyerine bir yarar getirmeyeceği bilinmelidir.

Üyelerimiz ve işyerindeki tüm işçiler, haklarını korumak ve yaşama geçirmek konusunda Sendikamızla birlikte yürümekte kararlıdır.

Sendikamız İnteks yönetimine açık çağrı yapmakta ve süreci zora sokmak yerine, karşılıklı saygı temelinde “insan onuruna yaraşır” çalışma ve ücret başta olmak üzere çalışma koşullarının düzenlenmesi için toplu iş sözleşmesi sürecinin bir an önce başlatılmasına davet etmektedir.