İnteks fabrikasında işten atmalara karşı direniş başladı

Çerkezköy’deki İnteks Fabrikasında 21.01.2014 Salı sabahı 6 üyemiz işten çıkarıldı. Üyelerimiz fabrika önünde direnişe başladı.

İnteks işyerinde sendikamız Bakanlıktan yetki almış ancak işveren yetki itirazında bulunmuştu. Şu an süreç yargıdadır.

Sendikamızın İnteks işverenine yönelik yetkimize haksız ve delilsiz yere itiraz etmemesi ve sendikamızla görüşmesi teklifi ısrarla reddedilmiştir. Bunun üzerine İnteks’te çalışan üyelerimiz 19 Aralık 2013 günü vardiya çıkışında eylem yaparak sendikamızda birleştiklerini hiçbir tartışmaya yol açmayacak bir şekilde göstermiştir. https://disktekstil.org/inteks-iscilerinde-eylem-yetki-itirazini-geri-cek.html

Ancak İnteks firması çalışanlarının sendikal hak ve özgürlüklerine saygı göstermemektedir. Bunun son örneğini 21 Ocak’ta öncesinde hiçbir haber vermeye gerek duymadan 6 üyemizi işlerde daralma gerekçesiyle işten çıkarmasında görmekteyiz.

Sendikamız bu tutumu işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına bir saldırı olarak görmektedir. Buna karşı haksız yere işini kaybeden üyelerimiz fabrika önünde direnişe başlamıştır. İçeride çalışan üyelerimiz de etkin şekilde desteğini sunmaktadır.

Sendikamız direnişte kararlıdır ve çeşitli eylem biçimleriyle fabrika içinde ve dışında taleplerini dile getirecektir. Ayrıca müşteriler ve Küresel Sendikamız nezdinde de girişimlere başlanılmıştır.

İnteks işverenine bir kez daha sendikamızla diyalog kurması, çalışanlarının anayasal haklarına saygı göstermesi, yetki itirazını geri çekmesi ve haksız yere işten çıkardığı üyelerimizi işe geri alması çağrısında bulunuyoruz.