İNSANCA ÜCRET, VERGİDE ADALET

Konfederasyonumuz DİSK tarafından başlatılan “İnsanca Ücret, Vergide Adalet” kampanyası Türkiye’nin hemen her yerinde yankılanmaya devam ediyor.

DİSK Bölge Temsilcilikleri ve DİSK üyesi sendikalar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle hazırlanan bildiriler halka ulaştırılıyor, basın açıklamalarıyla talepler iletiliyor.

DİSK’in sürdürdüğü kampanyaya Sendikamız da 7 Kasım, Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikle destek verdi.

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla tekstil ve hazır giyim işyerlerinin yoğun olduğu Merter’de yaygın bildiri dağıtımı yapıldı. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Başak, Genel Yönetim Kurulu üyemiz Yaşar Günay, Merter Şube Başkanımız Asalettin Arslanoğlu ve şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimizin gerçekleştirdiği etkinlikte iktidarın ücret ve vergi politikası eleştirildi.

Ücret artışlarında gerçekleşen değil hedeflenen yani iktidarın olmasını hayal ettiği enflasyonu dikkate alacağını açıklamasının emekçilerin yoksullaşmasına neden olacağı vurgulandı.

Yine aynı şekilde verginin tabana yayılması adı altında düşük ücretlilerin daha fazla vergi ödemesine neden olan politikaların yanlışlığı belirtildi.

İşçi sınıfının toplam vergi gelirlerinin doğrudan ve dolaylı yollarla dörtte üçünü ödediği, Türkiye’nin bu nedenle dünyadaki en bozuk vergi sistemine sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bildiri dağıtımının ardında Genel Başkan Çerkezoğlu, Merter Şubemizi ziyaret ederek, üyelerimizle sohbet etti.