İNSANA YARAŞIR İŞ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 190 sayılı Taciz ve Şiddet Sözleşmesinin kabulünden sonra toplumsal cinsiyet konusuna yönelik çalışmalarımız hızlandı.

Bu çerçevede ilk kez 29 Temmuz 2019 tarihinde yalnızca kadın temsilcilerimizin katılımıyla yapılan eğitim toplantımızın ikincisi 22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

İstanbul’da yapılan ikinci toplantıya ise yalnızca erkek işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

ILO Türkiye tarafından sağlanan eğitimci desteğiyle düzenlenen toplantıda ayrıca Genel Başkan Kazım Doğan, Genel Sekreter Celal Aslan, Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Başak ve Genel Yönetim Kurulu üyesi Savaş Testici de hazır bulundu.

 

Toplantının açılışında Genel Başkan Doğan, bu toplantılarla önemi giderek daha da artan bir konuda temsilcilerimizin duyarlılıklarının artırılmasını ve gerekli bilgi ile olaylara müdahale etmelerini sağlamanın hedeflendiğini belirtti.

İlk oturumda ILO Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Dr. Emel Akalın “Erkekler ve Kadınlar İçin İnsana Yaraşır İş” başlığı altında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün koyduğu hedeflere ilişkin bilgi verdi. Bu çerçevede ILO sözleşmelerinin önemine değindi.

Akalın’ın ardından Bağımsız Kadın İstihdamı Programı ve Toplumsal Cinsiyet uzmanı Ülker Şener toplumsal cinsiyet kavramı, eşitliğin yaratacağı olanakları ele alan bir sunum yaptı.

Toplantının son bölümünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ceyhun Güler, tekstil sektöründeki çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumu, ayrımcılığın önlenmesine yönelik sendikaların uygulayacağı politikaları ele aldı.