INDUSTRIALL’DAN TÜRKİYE İŞÇİ HAREKETİNE DESTEK ZİYARETİ

 Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Valter Sanches ve Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle Türkiye’de son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere ülkemizi ziyaret etti.

25 Ekim 2018, Perşembe günü Ankara’daki Tes-İş Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya aralarında sendikamızın da bulunduğu farklı işkollarından ve farklı konfederasyonlardan sendika başkan ve temsilcileri katıldı.
Dünyada ve Avrupa’da genel ekonomik ve sosyal ortam; sendikal faaliyetler ve mücadeleler başlığıyla yapılan toplantıda Sendikamızı Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri’nin temsil etti.

Toplantının açılışında Tes-İş Genel Başkan Yardımcısı Ersin Akma, Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi ve Teksif Genel Başkanı Nazmi Irgat, IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Sanches, IndustriALL European Trade Union Genel Sekreteri Triangle bir sunum yaptı.

Her iki genel sekreter, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile başlayan ulusal düzeydeki ekonomik güçlüklere değinilerek, ülkemizdeki işçilerin içinde bulunduğu zor zamanlarda üye sendikalara olan desteklerini bildirdiler.

Türkiye’nin yaşamakta oldukları sorunları, “geçmişte emek karşıtı kemer sıkma politikaları hala hafızalarda canlı olan, başta Uluslararası Para Fonu (IMF) olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarına müracaat etmeden bizzat kendisinin çözmesi” dileklerini paylaştılar.
Açılış sunumlarının ardında sendikalar, özellikle Türkiye’de yaşanmakta olan ekonomik krizin işçiler ve toplu iş sözleşmeleri üzerinde etkilerine değindi, işkollarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Sendikalar adına yapılan konuşmalarda başta asgari ücret olmak üzere temel sorunlar karşısında konfederasyonların ve sendikaların ortak hareket etmesi gereğine işaret edildi.
Konuya ilişkin olarak sendikamız adına yapılan sunumda, son dönemde Konfederasyonumuz DİSK’in girişimleriyle konfederasyonlar arasında işbirliğine yönelik atılan adımlara değinildi ve bunun umut verici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Konfederasyonların bu girişimlerinin üye sendikalar tarafından da desteklenmesi ve teşvik edilmesinin önemine değinildi.

IndustriALL Genel Sekreterleri bu gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Türkiye’deki üyelerinin mücadelesine destek vermeye hazır olduklarını bir kez daha belirttiler.