IndustriALL’dan BOSSA’ya uyarı mektubu

IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Bossa Yönetimine bir mektup gönderdi.

Dünya’nın çeşitli ülkelerindeki, farklı işkollarından ulusal işkolu sendikalarını biraraya getiren ve yüzbinlerce işçiyi temsil eden IndustriALL Global Union (Bütün Sanayi Küresel Sendikası) Bossa’daki hukuksuzluğa el attı.

Genel Sekreter Jyrki Reina, geçtiğimiz günlerde Bossa Yönetim Kurulu Başkanı Can Uğurcan Kantül’e hitaben bir mektup yazarak, sendikal haklara saygı gösterilmesini istedi.

Mektubun tamanını aşağıda bilginize sunuyoruz:

Bay Can Uğurcan Kantül, Başkan
Bay Can Piyale, CEO

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
Güzelevler Mahallesi, Girne Bulvarı, No: 296
01310 Yüreğir Adana Türkiye

Uluslararası ve Ulusal Çalışma Standartlarına Saygı

Sayın Bay Kantül ve Bay Piyale,

Bu mektubu dünya genelinde 140 ülkede tekstil ve giyim sanayisi de dahil olmak üzere maden, enerji ve sanayi üretimi zincirinde çalışan 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL-Küresel İşçi Sendikası genel sekreteri olarak yazıyorum. Küresel işçi sendikası ailemizde Türkiye’deki üç temel tekstil işçileri sendikaları olan Teksif, Öz İplik İş ve Tekstil de bulunmaktadır.

Sendika temsilciliği konusunda Bossa’da yaşananlar hakkında bilgilendirilmekteyim. Bossa’nın üretim yaptığı önde gelen büyük giyim firmalarının Bossa üzerine yaptıkları soruşturmalar hakkında bilgiler Küresel İşçi Sendikamıza geliyorken size bu mektubu şirketinizin saygı göstermesi gereken temel uluslararası ve ulusal kuralları hatırlatmak için yazıyorum.

Örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması üzerine 87 no’lu ILO Sözleşmesi taahhüt etmektedir ki “Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşulu ile bunlara üye olmak hakkına sahiptirler”. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51. maddesi de belirtmektedir ki “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.”

Sizi örgütlenme özgürlüğü ile ilgili olarak uluslar arası ve ulusal standartlara saygı göstermeniz için güçlü şekilde uyarmaktayım. İşçiler bilhassa şirket yönetiminden hiçbir baskı, tehdit ve müdahale olmadan sendikalarını seçmede gerçek özgürlüğe sahip olmak zorundadır.

İşyerinde Nisan 2013’e kadar geçerli olmak üzere toplu sözleşme olduğunu biliyoruz. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu Madde 7 taahhüt etmektedir ki, “Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez.” IndustriALL Küresel İşçi Sendikası işyerinde sendika odasının kapatıldığını, sendika iletişim bürosunun kaldırıldığını ve sendika yetkililerinin toplu sözleşmenin belirlediği çerçevede işyerinde üyeleriyle görüşemediğini bilmektedir. Eminim ki toplu sözleşmenin gereklerine uyma konusunda sorumluluklarınızın farkındasınızdır.

Yukarıda tüm bu bahsettiğim konular hakkında cevabınızı en kısa sürede bekliyorum.

Saygılarımla

Jyrki Reina
Genel Sekreter