IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu Toplantısı (4-5 Aralık 2013)

IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu toplantısı 4-5 Aralık 2013 tarihlerinde Cenevre’de (İsviçre) gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından gelen sendika temsilcileri dünya genelinde işçi mücadelelerini değerlendirdi, dayanışmanın yükseltilmesi ve emeğe dönük saldırılara karşı nasıl bir tutum alınacağı üzerine görüş alışverişinde bulundu, kararlar aldı. DİSK Tekstil adına Örgütlenme ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Emre Eren Korkmaz gözlemci olarak toplantıda yer aldı. Toplantıda Türkiye’den yönetim kurulu üyesi olan DİSK Lastik İş ve gözlemci olarak Birleşik Metal İş ve Tes İş de temsil edildi.

industriall

Toplantının onur konuğu Meksika’da verdiği sendikal mücadele nedeniyle hakkında yasal işlem başlatıldığı için ülkesinden ayrılan ve Kanada’da yaşayan Maden İşçileri Sendikası Başkanı Napoleon Gomez’di. Özel izinle İsviçre’ye toplantı için gelen Gomez işçi sınıfının düşmanlarının yaptığı saldırılara karşı işçilerin mücadelesinin önemine değindi ve Meksika’da maden işçilerinin kararlılığını vurguladı.

Toplantı süresince bir önceki yönetim kurulu toplantısından bu yana küresel sendikanın dünya çapında yürüttüğü mücadeleler hakkında raporlar sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri ve önerileri ele alındı.

Toplantıda özellikle Bangladeş’te son 1 senede fabrikalarda çıkan yangınlarda ve çöken fabrikalarda yaşamını yitiren 1200’den fazla tekstil işçisinin ardından sürdürülen küresel kampanya üzerinde duruldu. Bangladeş’te tekstil işçilerinin verdiği mücadeleyle birleşen küresel kampanya sonucu ilk kez 120’den fazla uluslararası tekstil firması Bangladeş Anlaşmasına imza atarak işyerlerinde bina ve yangın güvenliği üzerine sorumluluk üstlendiler. Bu markalar için çalışan 2 milyonu aşkın tekstil işçisini ilgilendiren anlaşmada markalarla sendikaların temsilcileri bir ILO yetkilisinin başkanlığında bir yürütme komitesi oluşturmakta ve Bangladeş’te fabrikaların güvenliğini denetlemek ve işçilerle fabrika yönetimini eğitmek için oluşturulan iki ekip görevlendirilmiştir. Toplantıda anlaşmanın ayrıntıları, yaşanan sorunlar ve elde edilen başarılar değerlendirildi. Özellikle bu anlaşmanın yasal bağlayıcılığının olması önemli bir kazanım olarak yorumlandı. Küresel sendikadan ilgili yöneticiler ve Bangladeşli sendika temsilcileri kampanyanın detaylarını paylaştılar.

Toplantıdaki bir diğer gündem Meksika’da bağımsız sendikaların devlet baskısına karşı verdikleri mücadele idi. Bu konuda küresel sendikanın öncülüğünde Meksika’da ve dünya genelinde düzenlenen eylemler değerlendirildi ve küresel sendikadan bir heyetin Meksika Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin notları paylaşıldı. Meksika’da bağımsız ve demokratik sendikaların üzerindeki baskıların son bulması için kampanyanın devam etmesine karar verildi.

Bir diğer gündem ise güvencesiz çalışmaya karşı yapılan kampanyanın değerlendirilmesi oldu. 7 Ekim uluslararası eylem gününde 45 ülkede gerçekleşen eylemler hakkında bilgi verildi. Güney Afrika’dan Hindistan’a, ABD’den Avustralya’ya birçok ülkede sendikaların güvencesiz çalışmaya, özellikle kiralık işçi bürolarına ve taşeron çalışmaya karşı verdikleri mücadeleler sonucu toplusözleşme maddelerine güvencesiz çalışmaya son veren maddeler ekleyerek önemli başarılar elde ettikleri vurgulandı.

Yaşanabilir ücret kampanyası ile de ilgili olarak çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar özetlendi. Özellikle Endonezya’da işçilerin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdikleri başarılı genel grev üzerinde duruldu. Genel greve devlet güçlerinin saldırdığı ve birçok işçinin yaralandığı, buna karşın asgari ücretin önemli oranda yükseltilebildiği üzerinde duruldu. Benzeri şekilde Bangladeş’te asgari ücretin aylık 38 dolardan 67 dolara çıkmasının başarı olduğu ancak yaşanabilir ücretin aylık 100 dolar olması sebebiyle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Sendikal baskılar konusunda Meksika’nın dışında Kore metal işçileri sendikası başkanı da bir konuşma yaparak Samsung fabrikasında sendikal baskıya karşı verilen mücadele üzerinde durdu. 1 işçinin baskıları protesto ederek kendini yaktığı ve ailesinin Samsung önünde oturma eylemi yaptığı, sendikanın mücadelesinin sürdüğü anlatıldı. Sri Lanka’da tıbbi eldiven üreten Assam fabrikasında sendikal baskı ve buna karşı düzenlenen küresel kampanya üzerine Sri Lankalı ve Avustralyalı sendika temsilcileri bilgi verdi. Kolombiya’da öldürülen ve hapse atılan sendikacılar da gündeme alındı ve bu üç konuda da yönetim kurulu önergeleri kabul etti.

Aralarında Türkiye’den Birleşik Metal İş’in Crown işyerindeki sendikal baskıya karşı mücadelesi de olmak üzere çok sayıda ülkede sendikal baskı yapan şirketlere karşı verilen mücadelelerin raporu sunuldu. Yine küresel çapta süren Rio Tinto kampanyasında son durum özetlendi. Bu maden şirketinin faaliyet gösterdiği ülkelerde sendikal hakları tanımaması mahkum edildi.

Toplantıda çok uluslu şirketlerin açıkladıkları tek yönlü sosyal sorumluluk ilkeleri yetersiz bulunarak şirketlerin haksız davranışlarına karşı dayanışma şartı üzerinde duruldu ve Şart, kabul edildi.

Kuruluş aşamasını başarıyla bitiren IndustriALL Küresel Sendika’nın 2016’daki kongreye kadarki örgütsel gelişimini sağlayacak stratejik plan üzerinde duruldu. Sendikalar konusunda deneyimli bir danışmanın hazırladığı rapor sunuldu ve daha etkin, daha verimli, daha başarılı bir sendikal yapının nasıl olacağı tartışıldı.

Toplantıda yönetim kurulundan bir gün önce toplanan kadın komitesi de değerlendirme raporunu sundu. Kuruluş kongresinden bu yana gerçekleşen etkinliklere kadın temsilcilerin katılımının çok az olduğunun verilerle gösterildiği raporda kadın sendikacıların Küresel Sendikanın yönetiminde daha etkin şekilde temsil edilmesi çağrısı yapıldı.

IndustriALL Yönetim Kurulu toplantısında Genel Sekreter Yardımcıları Kemal Özkan ve Monika Kemperle ve Alman metal-tekstil işçileri sendikası IG Metall yetkilileri ile beraber DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının Lafem Giyim işyerinde verdiği sendikalaşma mücadelesi üzerinde de duruldu. Lafem Giyimin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ve ILO Sözleşmelerinin şartlarına uyarak işçilerinin haklarına saygı göstermesi gerektiği ve müşterisi/ortağı Alman tekstil markası Brax’ın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği net şekilde vurgulandı. Toplantıda sendikal yetki gelmesine karşın yetkiye sebepsiz yere itiraz eden Inteks işyeri ve Bursa’da sendikalaşma hakkının tanınması için görüşmelerin sürdüğü Öztekstil/BCS işyerleri için de görüşmeler yapıldı ve gelişmelerin Küresel Sendika tarafından yakından takip edileceği kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu toplantısı Küresel Sendikanın finansal ve idari durumu ile ilgili gündemlerin ardından sona erdi. Bilhassa sendikaya üyelik başvuruları ile ilgili olarak gerçekten demokratik ve bağımsız sendikaların kabul edilmesi konusu üzerinde ortaklaşıldı.