IndustriALL; Yaşam ücretine doğru…

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) tarafından düzenlenen “Yaşam Ücretine Doğru” çalıştayı 12-13 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya IndustriALL’ın Türkiye’deki işkolu üye sendikaları olan TEKSİF, Öziplik-İş, Tekstil ve Deriteks temsilcileri katıldı.

IndusriALL işkolu müdürü Christina Hajagos-Clausen, toplantıya destek veren Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliğinden Cihan Hüroğlu toplantının hedeflerine ilişkin bilgi verdiler.

Daha sonra işkolumuzun üye sendikaları adına kısa selamlama konuşmaları gerçekleştirildi. Sendikamızı Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, Bursa Şube Başkanımız İncigül Şentürk ve Genel Başkan Danışmanımız Muammer Çiftçiler temsil etti.

Christina Hajagos-Clausen IndustriALL’ın küresel düzeyde üretim ve satış ağı bulunan 19 küresel hazırgiyim markası (firması) ile oluşturulan ACT insiyatifinin (*) işleyişi, amaçları, yaşam ücreti yaklaşımı ve sektörel sözleşmelere ilişkin geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

ACT Müdürü Dr. Frank Hoffer ise markaların satın alma uygulamalarında ücretin yeri, yaşam ücretinin belirlenmesinde öne çıkacak unsurlar, özellikle ücret maliyetinin hesaplanması, hesaplamalarda açıklığın önemi ve parametreleri, ücret dışı diğer faktörlerin markaların satın alma pratikleri üzerindeki etkilerini anlattı.

Birinci günün son konuşmacısı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ulusal Proje Koordinatörü Melahat Güray, ILO sistemi, uluslararası sözleşme ve tavsiye kararları bağlamında toplu sözleşmenin yerini belirterek küresel çerçevede toplu sözleşme sistemleri ile örgütlülük düzeyleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti ve sektörel düzeydeki sözleşmelere ilişkin uygulama örneklerini sundu.

Toplantının ikinci gününde Christina Hajagos-Clausen’in moderatörlüğünde birinci günün sunumları üzerinden katılımcıların grup çalışması ve sunumları gerçekleştirildi.

(*) ACT hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız