IndustriALL ve H&M küresel çerçeve sözleşme imzaladı

fullsizerender

50 milyon işçiyi temsil eden dünyanın en büyük sektörel sendikal örgütü IndustriALL ve dünyanın önde gelen hazır giyim firması H&M, İsveç sendikası IF Metall ile birlikte, 1.6 milyon hazır giyim işçisinin çıkarlarını koruyan bir küresel çerçeve sözleşme imzaladı.

Bu yenilikçi küresel çerçeve sözleşme(KÇS), tüm H&M tedarik zincirinde temel işçi hakları konusunda yeni bir taahhüt düzeyine işaret etmektedir. Bu sözleşme H&M’e üretim yapan yaklaşık 1.900 üretici firmada istihdam edilen 1,6 milyon işçiyi kapsamaktadır.

Bu sözleşme, emek piyasasında taraflar arasındaki işbirliğinin, hazır giyim işçileri için yapılacak iyileştirmelerin kalıcılığı ve iyi işleyen bir endüstri ilişkileri sisteminin yaratılması için hayati önemde olduğu yönündeki bir ortak kanaat üzerinde temellenmiştir.

İlk olarak H&M tarafından imzalanan çığır açıcı nitelikteki Bangladeş Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşmasının mimarlarından biri olan IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina, bu KÇS konusunda şunları söylemektedir:

“Bu sözleşme, Küresel Sendika IndustriALL ve H&M arasındaki ilişkilerde heyecan verici yeni bir başlık açmaktadır. Bu sözleşme, sendikalı işgücü, yapıcı işçi-işveren ilişkileri, sektörel toplu iş sözleşmeleri yoluyla erişilecek yaşam ücreti ve güvenli işyerleri ile sürdürülebilir bir hazır giyim sektörü oluşturulması sürecini sağlamlaştırmaktadır.”

H&M CEO’su Karl-Johan Persson şöyle ifade etmektedir:

“Toplu pazarlık dahil olmak üzere iyi işleyen bir endüstri ilişkileri sistemi, tedarik zincirimizde adil bir yaşam ücreti ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflerinin başarılmasında anahtardır. Biz, IndustriALL ve IF Metall ile yaptığımız işbirliğinin, bizim bu alanda halen devam etmekte olan çalışmalarımıza katkı sağlayacağına ve ayrıca istikrarlı bir tedarik piyasası yaratılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.”

Bu sözleşme, fabrika düzeyinden yukarıya doğru her kademede sözleşmenin uygulanmasını güvence altına almak ve emek piyasasında taraflar arasında bir diyalogu kolaylaştırmak amacıyla, ilk plan olarak Kamboçya, Bangladeş, Myanmar ve Türkiye’de ulusal izleme komitelerinin kurulmasını içermektedir.

Ayrıca bu işbirliğiyle, öncelikli olarak sorunların ortaya çıktığı yerler olan işyerleri düzeyinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için işçi ve işverenler arasında iyi işleyen bir diyalog mekanizmasının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

IF Metal Genel Başkanı Anders Ferbe şöyle ifade etmektedir:

“Bu sözleşme, hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde, emek piyasasındaki taraflardan oluşacak özgün bir komite sistemi yaratmaktadır. Öncelikli olarak, sendikalar ve üyeleri, tedarikçi firmalar ve işveren örgütleri, ancak aynı zamanda sendikalı olmayan işyerlerindeki işverenler ile yapılacak eğitimler ve iletişim yoluyla, bu sözleşmenin uygulanması en önemli görev olacaktır.”

Bu KÇS uyarınca:

  • Taraflar, hem üretici işletmeler, hem ana firmalar ve hem de sektörel düzeyde ilgili sosyal taraflar arasında toplu iş sözleşmeleri imzalanmasını hep birlikte teşvik edeceklerdir.
  • İşçiler, sağlık ve güvenlik haklarının bir parçası olarak, güvenli olmayan işi reddetme hakkına sahiptir.
  • Taraflar, hem yönetim ve hem de sendika temsilcilerine, işverenlerin sorumlulukları, işçilerin hak ve yükümlülükleri, endüstri ilişkileri, toplu iş sözleşmeleri ve barışçıl sorun çözme yöntemleri konularında eğitimler verecektir.
  • H&M doğrudan tedarikçilerinin işyerlerinde sendikal haklar ve insan haklarına saygı gösterilmesini güvence altına almak için mümkün olan tüm gücünü aktif biçimde kullanacaktır.
  • İşçi temsilcilerine ayrımcılık yapılmayacaktır, işçi temsilcileri işyerinde temsilcilik görevlerini yerine getirme için gereken erişim hakkına sahiptir.

Küresel Çerçeve Sözleşmeler

Küresel Çerçeve Sözleşmeler(KÇS) bu sözleşmelerin imzacısı olan çokuluslu firmaların tüm operasyonlarında istihdam edilen işçilerin çıkarlarını korumaktadır

Küresel Çerçeve Sözleşmeler sendikalar ve firmalar arasında küresel düzeyde müzakere edilmektedir. Bu sözleşmeler, belirli herhangi bir ülkedeki standartların ne olduğuna bakılmaksızın, firmaların tüm küresel operasyonlarında uymakla yükümlü olacakları sendikal haklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve çalışma ilişkileri ilkeleri konularında mümkün olan en iyi standartları oluşturmaktadır.