INDUSTRIALL TÜRKİYE KADIN AĞI TOPLANTISI

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından yapılan çağrı ile 23 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Kadın Ağı toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesinin onaylanması kampanyası strateji toplantısına Türkiye’deki IndustriALL üyesi 19 sendikanın kadın temsilcileri katıldı. Sendikamızı Dilek Yüksel ve Gizem Salman temsil etti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Petrol-İş sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz kısa konuşmasında katılımcılara başarılar diledi.

Aylin Türer ve Süleyman Akyüz

Türkiye IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan yönetti. Özkan toplantının başında IndustriALL’ın toplumsal cinsiyet alanındaki genel, bölgesel, ulusal politika ve uygulamalarına yönelik bir sunuş yaptı.

Kemal Özkan

Yine IndustriALL uzmanlarından Aylin Türer, 18-19 Kasım’da Cenevre’de toplanan Küresel Sendika Kadın Konferansı sonuçlarını aktardı.[1]

Toplantının ikinci bölümünde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu Dr. Ayşe Emel Akalın ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi ve çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizle mücadele el kitabı hakkında bilgi verdi.

Sendikalar kadın sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili örneklerini sundular.

Toplantıda ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi ve tavsiye kararının Türkiye’de onaylanması için yapılacak ortak eylem olanakları değerlendirildi, bu alanda yapılması öngörülen çalışmalar görüşüldü.

[1] https://disktekstil.org/industriall-dunya-kadinlar-konferansi-bizim-gelecegimiz-bizim-sendikamiz.html