IndustriALL küresel çerçeve sözleşmeler uygulama toplantısı

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası tarafından “Küresel Çerçeve Sözleşmelerin Uygulanması”nı temel alan bir toplantı düzenlendi.

26-28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “sosyal diyalog, toplu sözleşme ve örgütlenmede deneyim aktarımı” alt başlığını taşıyan toplantıya IndustriALL Global Union’un Türkiye’deki Dokuma, Hazır Giyim ve Deri işkolu üyesi 4 sendikanın yönetici ve temsilcileri ile Bangladeş ve Bulgaristan temsilcileri katıldı.

Sendikamızı toplantıda Genel Başkanımız Kazım Doğan, Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Savaş Testici ve Yaşar Günay, Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri ve işyerlerinden temsilcilerimiz temsil etti.

Toplantı öncesinde, H&M tarafından sürdürülmekte olan yaşanabilir ücret projesinin örnek işyerleri ile sendika yöneticilerini bir araya getiren bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bu seminerde H&M ve IndustriALL adına yapılan kısa sunumların ardından, Teksif, Öziplik-İş, Tekstil ve Deriteks adına kısa tanıtım konuşmaları yapıldı. H&M tedarik zinciri içinde yer alan ve toplu sözleşmesi bulunan işyerlerinden işveren temsilcileri yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Küresel Çerçeve Sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik IndustriALL toplantısı ise üye sendika başkanlarının sunum konuşmaları ile başladı. Bu bölümde Teksif Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, Öziplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç, Tekstil Genel Başkanı Kazım Doğan, Deriteks Genel Başkanı Musa Servi, IndustriALL Tekstil, Hazır Giyim, Ayakkabı ve Deri bölüm müdürü Christina Hajagos-Clausen sunum yaptılar. Ayrıca IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches’in video mesajı yayınlandı.

Toplantının devamında Türkiye, Bulgaristan ve Bangladeş’te Küresel Çerçeve Sözleşmeler kapsamındaki markalar ve bu markaların tedarik zincirlerine yer alan işyerlerine yönelik araştırma ve haritalandırma çalışmasının sunumlarına geçildi.

Türkiye bölümünü Bilge Seçkin Çetinkaya, Bangladeş bölümünü Rafiqul Alam ve Bulgaristan Bölümünü ise Anne-Marie Mureau sundu.

Toplantı sürecince çeşitli alt başlıkla gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye, Bangaladeş ve Bulgaristan sendika temsilcileri deneyim ve bilgi paylaşımının yanısıra sürecin gelişimine yönelik önerilerini dile getirdiler.

İkinci günden itibaren toplantılara IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan da katılarak katkı verdi.

IndustriALL tarafından düzenlenen bu toplantıya destek veren Alman Sendikalar Birliği (DGB) eğitim bölümü proje müdürü Susanne Ludwig ve OECD Finansal İlişkiler, Yatırım Bölümü, Tekstil ve Hazır Giyim politika analisti Dorothy Lovell küresel çerçeve sözleşmeler ve tedarik zincirlerinin sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Toplantının kadın katılımcılarıyla birlikte toplumsal cinsiyet temalı ayrıca bir atölye çalışması gerçekleştirildi.