INDUSTRIALL; KÇS’LERİN UYGULANMASI VE ULUSAL İZLEME KOMİTELERİ TOPLANTILARI

Sendikamızın da üyesi olduğu IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) tarafından 23-24 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir’de bir toplantı düzenlendi.

Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe küresel çerçeve anlaşmaların uygulanmasını değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıya Türkiye’nin yanı sıra, Bangladeş, Hindistan, Fas, Kamboçya, Mauritius Adası, Myanmar ve Pakistan’dan sendika ve IndustriALL temsilcileri ile marka temsilcileri katıldı. Sendikamızı toplantıda Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri ve Eşgüdüm Dairesi Uzmanı Dilek Yüksel temsil etti.

İlk bölümde ev sahibi ülke olarak Türkiye işkolu sendikaları birer sunum yaptı. Sendikamız adına Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri, TEKSİF adına Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Öziplik-İş adına Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Deriteks adına koordinatörü Engin Çelik küresel çerçeve sözleşmelerin Türkiye’deki uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.

IndustriALL’ın örgütlenme projesine destek veren Alman Sendikalar Birliği Eğitim Merkezi adına Susanne Ludwig kısa bir konuşma ile projeye verdikleri önemi ifade etti.

IndustriALL sektör müdürü Christina Hajagos-Clausen, IndustriALL’ın hedeflerini ve yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

IndustriALL Genel Sekreteri Valter Sanches, bir video mesajıyla toplantıya katılanları selamladı ve başarılar diledi.

Toplantının ilk bölümünde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanı Beatriz Cunha, kimya, hazır giyim sektörleri ve gıda perakendecileri alanındaki küresel çerçeve sözleşmeler ile ILO normları arasındaki ilişkileri anlattı.

Ardından IndustriALL toplumsal cinsiyet ve programlar koordinatörü Armelle Seby, ILO’nun 190 sayılı işyerinde şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı hakkında bilgi verdi.

Toplantının izleyen bölümlerinde ise aşağıdaki başlıklarda oturumlar yapıldı;

Küresel çerçeve sözleşmenin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının sağlanmasındaki rolü,

Çok uluslu şirketler ve küresel çerçeve sözleşme; sendikal örgütlenme oranının artırılması için gelecek adım,

Güney doğu Avrupa’da tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektöründe çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi için sendikaların güçlendirilmesi,

İşçi haklarının güçlendirilmesinde teknoloji temelli çözümler,

İyi işleyen bir sosyal diyalog sisteme erişim için sendikal dayanışma

Küresel çerçeve çalışmalar için oluşturulan sendikalar platformu; IndustriALL Bangladeş konseyi

MARKALARLA KÜRESEL VE ULUSAL DÜZEYDE GÖRÜŞMELER

IndusriALL Global Union ile markalar arasında imzalanan (bazılarında markaların merkez ülkelerindeki ulusal sendikalar dahil) küresel çerçeve sözleşmeler kapsamında İzmir’de bir bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

ASOS Ulusal İzleme Komitesi toplantısı

Bunlardan ilki ASOS markası ile sendika temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ulusal izleme komitesi toplantısıydı. 25 Ekim 2019 tarihinde İzmir’de yapılan toplantıda geçen yılın değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin yapılması öngörülen çalışmalar ele alındı.

Tchibo ve sendika temsilcileri toplantısı

İkinci toplantı 25 Ekim tarihinde Tchibo markası ile yapıldı. Bu marka ile henüz bir ulusal izleme komitesi kurulmadığı için, önümüzdeki dönemin ilk hedefi olarak bu yönde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

H&M Küresel Ulusal İzleme Komiteleri toplantısı

H&M markası ile imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşme kapsamında oluşturulan farklı ülkelerdeki ulusal izleme komitelerin 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde İzmir’de bir araya geldi.

Bu toplantıya Türkiye, Endonezya, Bangladeş, Myanmar, Kamboçya ve Hindistan ulusal izleme komitelerinin temsilcileri katıldı.

Komiteler yıl içinde yaptıkları çalışmaları birer sunumla paylaştılar. Türkiye adına yapılan sunumda, geçen yıl içinde yapılan çalışmaların yanında H&M üreticilerine yönelik anket çalışmasının sonuçları açıklandı.

Üretici işyerlerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından verilen yanıtlar, küresel çerçeve sözleşmesinin işverenler tarafında yeterince algılanmadığı, sendikalara yönelik önyargıların ağır bastığı görüldü.

Toplantıda ILO uzmanı Christopher Land-Kazlauskas tarafından çatışma çözümü (conflict resolution) eğitimi semineri verildi.

Ulusal izleme komiteleri 2020 yılı için öngördükleri çalışma planlarını açıkladı.

Kadınların işyerindeki konumlarını güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalara ilişkin görüş ve öneriler tartışıldı.

Son olarak sendikalar ve/veya işçilerle üreticiler arasında yaşanan sorunların ele alınışına ilişkin hazırlanan ortak bilgi formu (case information log) değerlendirildi.