IndustriALL Kadınlar Dünya Konferansı; GERİ DÖNÜŞ YOK, HEP İLERİYE!

60 ülkeden 300 aşkın kadın sendika aktivisti Viyana’da ilk kez toplanan Kadınlar Dünya Konferansı’nda bir araya geldi.

Bir mihenk taşı niteliği taşıyan konferans, kadınların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlara karşı birleşmelerinin ve meydan okumalarının merkezi haline geldi.

14-16 Eylül’de yapılan, canlı ve ilgi çekici konferansta önemli bir karar alındı. Kabul edilen karara göre IndusriALL bünyesindeki yönetim kademelerinde kadın temsiliyeti oranının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesi için tüzük değişikliği talep edildi.

Söz konusu öneri kararının, IndustriALL tüzüğünde eklenmesi için 2016 yılında Rio’da toplanacak IndustriALL Genel Kurulu’nun gündemine alınması benimsendi.

Kararda şu görüşlere yer verildi: “Sorun yalnızca rakamların dönüştürülmesi değildir. Sendikal hareketin dönüştürülmesi için, kadınların sendikalara katılmaya teşvik edilmesi gerekiyor ve yapıların üyeleri yansıtacak hale gelmesiyle bu dönüşüm daha mümkün olabilecektir. ”

Kotanın yüzde 40’a yükseltilmesi kararına destek veren IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina; “Kadın ve erkeklerin birlikte çalışarak örgütlenmesi, erkeklerin tek başlarına yaptıkları çalışmadan daha başarılı olacaktır.”

Konferansın açılış törenine Avusturya Cumhurbaşkanı Dr. Heinz Fischer de dahil olmak üzere, Avusturya hükümetinden yetkililer de katılarak, konuşmalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Fischer, kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için konferansın önemli bir işlevi olduğunu belirtti. Fischer Avusturya’nın Avrupa’daki Suriye mülteci krizinin merkezinde konumlandığını, o çatışmalardan kaçan kadınların büyük çoğunluğunun, ülkelerini terk etme nedenlerinden birinin de cinsel şiddet tehdidi olduğunu söylediklerini vurguladı.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Monika Kemperle; “Bütün ülkelerde iyi yasalar var. Ama yasalar ve gerçeklik iki farklı şey, bu Avusturya için de geçerli. Sendikalar ve sosyal ortaklar mevzuatı geliştirmek veya bir boşluğu doldurmak için iyi anlaşmalar yapabilirler. Anlaşma hayat kurtarıyor, bunu biz Bangladeş Accord ile gördük

Kadına karşı şiddeti durdurun!

Konferans, kadına yönelik şiddeti durdurmak için yeni bir IndustriALL kampanyası yapılmasını onayladı. Katılımcılar bu sorunun IndustriALL çalışmalarının kalıcı bir teması olması çağrısı yaptı. Üye sendikaların da sorunu toplu sözleşmelerde ve iletişim ağlarında ele almaları için teşvik edilmesi istendi.

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, dünyadaki kadınların yalnızca yüzde 28’inin ücretli doğum izni bulunduğuna dikkat çekilen konferansta, bazı katılımcılar doğum hakları için verdikleri mücadelenin zorluklarını dile getirdiler

Konferanta, kadın sağlığı ve annelerin korunmasının özelikle de güvencesiz çalışma içinde IndustriALL programının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildi.

Sendikaların, 7 Ekim’de, İnsana Yaraşır Çalışma İçin Dünya Eylem Günü’nde sokaklarda yer almaya hazırlanmaları gerektiği hatırlatıldı.

Konferansta, “Eşitlik Sözleşmesi“ ve “Sürdürülebilirlik ve Kadınlar” başlıklı iki ayrı belge de kabul edildi. Eşitlik Sözleşmesi’nde, kadınların talepleri özetlendi ve bunların gerçekleştirilmesi için pratik önlemler sıralandı.

Konferansın 3. gününde Kadınlar Komitesi eşbaşkanları olarak, Kanada COPE’den Gwenne Farrell ve adlı Güney Afrika NUMSA’dan Christine Olivier seçildi. 2016 Kongresi’nde, kadın komitesi eşbaşkanlarının bölgelere göre dönüştürülmesini sağlayan bir sistem tanıtılacak. 2016’nın ilk eşbaşkanları Latin Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinden olacak.

İleriye yönelik olarak, IndustriALL’ın daha güçlü bir örgütlülük haline gelebilmesi için genç kadın işçilerin katılımının genişletmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kadınlar Komitesi eş başkanı Christine Olivier;

“Ben günlük yaşamda, karşılaştıkları sorunlar karşısında birleşmeyen hiçbir kadın görmedim. Tüm dünyadaki kadınların mücadeleleri aynıdır ve bu nedenle bu konferansta gördüğüm birlik ve dayanışmayı gelecekte de sürdürmeliyiz.”

21245470279_0c437a86ee_z 20809683624_262e6dab15_z 21423899811_6fb7e90371_z