IndustriALL; Kadına şiddete hayır!

Unions says no to violence (Sendikalar Şiddete Hayır Diyor)

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Yönetim Kurulu 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde, Sri Lanka’nın Colombo kentinde toplandı.

50’ye yakın ülkeden sendika liderlerinin katıldığı toplantıda kadına karşı şiddet konusu da ele alındı.

Toplantıda kadınların iş yaşamında günlük olarak karşılaştıkları sorunlar ve işyerinde kadına karşı şiddet ve sindirme politikalarına karşı çözüm önerilerinin uyarlanmasına konuları ele alındı. İşyerinde kadına karşı şiddet gerçek, hergün yaşanan bir sorundur. Bunlar fiziksel ve cinsel tacizden sözlü baskıya birçok biçime bürünmektedir.

Delegeler, sendikalarında kadına karşı şiddetin her türlü biçimine karşı durduklarını ve kadınların taleplerini desteklediklerini açık biçimde dile getirdiler.

IndustriALL, bu çerçevede kadınları taleplerini ve şiddete karşı mücadeleye ilişkin görüşlerini dile getirmeye yönelik bir çalışma başlattı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; işyerinde kadına karşı şiddetin, sendikal hareketin temel bir konusu olduğuna değinildi. IndustriALL Yönetim Kurulu’nun bu konudaki desteği belirtildi.

Açıklamada şunlara değinildi:

“Kadına karşı şiddet, insan haklarına yönelik bir şiddettir ve asla kabul edilemez. Bu aynı zamanda  cinsiyet eşitliğini önlemektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre günümüzde kadınların yüzde 35’inin fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bazı ülkelerde bu oranın yüzde 70’e ulaşmaktadır.

Sendikalar kadınların haklarını savunmak ve desteklemek konusunda sorumluluk almalıdır. İşyerinde kadına karşı şiddet; işçi haklarını, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ve onuru etkilemektedir.”

KADINA KARŞI ŞİDDETİN BÜTÜN BİÇİMLERİ KABUL EDİLEMEZ!

Sendikal taleplerimiz
  • Kadına karşı şiddet ve tacizin bütün biçimlerine karşı toplumsal tavır alınmalı; cinsiyetçi ve şiddet içeren tüm eylem ve davranışlar kınanmalıdır.
  • Sendikalar kadına karşı şiddetle mücadeleyi öncelikli gündem olarak ele almalı ve mücadele için gerekli kaynakları sağlamalıdır.
  • Sendikalarda ve işyerlerinde kadına karşı şiddet ve taciz konularında eğitimler verilerek üyelerin, temsilcilerin ve diğer görevlilerin duyarlılığı artırılmalı ve sendika üyelerinin kadına karşı saygı kültürünün oluşumuna ve artırılmasına çalışılmalıdır.
  • Üyelerimiz, özellikle kendi işyerlerinde kadına karşı şiddet ve taciz konularında etkin tavır almaya teşvik edilmelidir.
  • Kadına karşı şiddetle mücadeleye ve önlemeye yönelik kampanyalar düzenlenmelidir.
  • Hükümetten kadınları şiddetten koruyacak yasal düzenlemeler talep edilmelidir.
  • İşverenlerden işyerlerindeki her türlü şiddet ve tacize karşı politikalar geliştirmeleri ve çalışanların kadına karşı şiddet ve bunun yıkıcı etkileri konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmaları talep edilmelidir.
  • İşverenlerden kendi işyerlerinde ve tedarik zincirlerinde kadına karşı şiddet ve tacizin her türlü biçimine karşı mücadele, koruyucu önlem ve politikalar geliştirmeleri, işyerinde saldırıya uğramış kadınların güvenle işlerine dönebilmelerinin mekanizmalarını yaratmaları talep edilmelidir.
  • Toplu iş sözleşmelerinde kadınlara yönelik şiddet ve tacizi ortadan kaldıracak düzenlemeler yer almalıdır.