IndustriALL Kadın Komitesi kadına yönelik şiddetin sona ermesi mücadelesini sürdürüyor

 

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Kadın Komitesi, 25 Nisan 2018 tarihinde Cenevre’de (İsviçre) toplandı.

Michele O’neil tarafından yönetilen toplantıda IndustriALL bölgesel örgütlerindeki en az yüzde 40 oranında kadın temsili hedefine yönelik gelişmeler ele alındı.

Bu çerçevede Kuzey Amerika bölgesinde kadın üyeleri az olan sendikal örgütlerin dışında bu hedefe ulaşılması doğrultusunda önemli ilerlemelerin kaydedildiği dile getirildi.

Latin Amerika bölgesinde ise hedefe ulaşmak için çalışmaların sürdüğü, Sahra altı Afrika bölgesinde hedef doğrultusunda kadınların örgütlenmesi, kadınların toplu sözleşme süreçleri konusunda eğitiminin artırılması yönünde kararların alındığı vurgulandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde ise özellikle Tunus ve Irak’ta çalışmaların arttığı, yüzde 40’lık kadın temsili oranına ulaşmak için strateji geliştirileceği, kadın ağı çalışmaları yapılacağı, kadınların adaylık ve seçilebilmeleri için teşviklerin yapılacağı belirtildi.

Avrupa bölgesinde gerekli düzenlemeler yapılmazsa kadın temsil oranının 2019’da %28’e, 2020’de ise daha da düşeceği endişesi ifade edildi. Kadın çalışanların ve sendika üyelerinin azlığı Kuzey Amerika gibi Avrupa bölgesinde de sorun olduğuna dikkat çekildi. Bir çözüm olarak IF Metall örneği gösterildi. Bu örnekte, erkeklerin bazı durumlarda geri çekilerek kadınlara yer açmasının olumlu sonuçlar verdiğine işaret edildi.

Pasifik-Asya bölgesindeki kadınların, yüzde 40 kadın temsili hedefine ulaşmak için eylem planlarını geliştirdiği bildirildi.

İş yerinde kadınlara şiddete karşı mücadele

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü, (ILO) İşçi Grubu Sekreteri Raquel Gonzales, ILO Konferansında tartışılmak üzere hazırlanan işyerinde şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir ILO standardı konusunda sunum yaptı.

Gonzales, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin sadece bir kadın sorunu olmadığı, erkeklerin de buna amaca bağlı olmaları gerektiği hatırlatarak, sendikaların kadına yönelik şiddet konusunda ILO standartlarının belirlenmesi için çaba harcadığını söyledi.

Şu anda işverenlerin ve birçok hükümetin hazırlanmakta olan ILO Sözleşmesine karşı çıktığı ve sadece tavsiye kararı alınmasını istediğini belirten Gonzales, sendikaların ulusal düzeyde işverenlere ve hükümetlere baskı yapmasını ve işyerinde şiddet konusunda bilgileri paylaşmalarını önerdi.

Toplantıda ayrıca “işyerinde cinsel temelli şiddete hayır” ve ILO sözleşmesinin desteklenmesi başlıklı ITUC kampanyası amacıyla hazırlanan 2. mektup değerlendirildi.

IndustriALL’in kampanyasını desteklemek için harekete geçen üye örgütlerin ilettiği örnekler sıralandı.

Toplantının son bölümünde önümüzdeki sürece ilişkin programlar ele alındı. Bu çerçevede alınan kararların bir bölümü aşağıda sunulmuştur:

  • IndustriALL Yürütme Komitesi’nden 2019’da düzenlenecek olan Küresel Kadın Konferansı’nın onaylanmasını istenmesi. Bu küresel toplantının hazırlığı için bölgesel konferansların yapılması;
  • Gelecek IndustriALL Kadın Komitesi toplantısının Kasım 2018’de Meksika’da yapılması. Bu toplantıda; kadınların temsil için yüzde 40’lık kotanın uygulanmasına yönelik uyumlulaştırmaların yapılması ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele kampanyasına odaklanmaya devam edilmesi;
  • Şirketlerde, kadına yönelik şiddet konusundaki ILO Sözleşmesini desteklemek için sendika ağlarını kullanmak ve IndustriALL’in tüm Küresel Çerçeve Anlaşması (GFA) imzalanan şirketlere ILO Konferansı tartışmalarına dikkat çekmek amacıyla yazılar gönderilmesi;
  • İşyerinde sendikalar arasında daha fazla bilgi paylaşımının olmasını sağlamak için bölgesel yapıların güçlendirilmesi, daha iyi karar verme ve başarıların raporlanmasını desteklemek için bölgesel tartışmalar yapılması;