IndustriALL işkolu toplantısı: Küresel çerçeve sözleşmeleri ve örgütlenme

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) Ankara’da düzenlediği bir toplantı ile işkolumuzdaki 4 üye sendikasını bir araya getirdi.

Ankara’da 8-9 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan toplantıya Sendikamız ile birlikte diğer üye sendikalar Teksif, Öziplik-İş ve Deriteks yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Öziplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç, Deriteks Genel Başkanı Musa Selvi, Teksif Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik ve Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu üyesi Celal Aslan birer konuşma yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Toplantının açılış bölümüne Küresel Çerçeve Anlaşmaların (KÇS) tarafı olan Inditex ve H&M sürdürülebilirlik bölümleri yetkileri de katılarak, kuruluşlarının sözleşmeye bakışını ve bu alanda yapmak istedikleri çalışmalara yönelik bilgi verdi.

Açılış bölümünün ardından, Kemal Özkan ve IndustriALL Tekstil ve Hazır Giyim Müdürü Christina Hajagos-Clausen ve Alman Sendikalar Birliği (DGB) Eğitim Merkezi, Geliştirme Bölümü Müdürü Susanne Ludwig Türkiye ve Bangladeş’i kapsayan “sendikal örgütlenme kapasite geliştirme” projesi hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Özkan IndustriALL’ın önüne örgütlenme, küresel sermaye ile mücadele, temel işçi haklarının savunulması, düzensiz-güvencesiz istihdama karşı mücadele ve sürdürülebilir sanayi istihdamı olmak üzere 5 temel eksen koyduğunu belirtti.

IndustriALL’ın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’den Küresel Tedarik Zincirlerine yönelik şu taleplerde bulunulduğu söylendi: 1) Açıklık, 2) Sağlıklı iş ortamı, 3) Güvenceli iş, 4) Yaşanabilir ücret ve 5) Toplu sözleşmeli işyerleri.

Hajagos-Clausen hazırlanan proje ile 3 yıl içinde KÇS tarafı markalarla çalışan işyerlerinde sendika ve temel işçi hakları konusunda işçilerin bilgilendirilmesinin, örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesinin teşvik edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Ludwig ise DGB eğitim merkezinin küresel ve bölgesel düzeyde sürdürdüğü eğitim projelerini tanıtan bir sunum yaptı.

İkinci günde IndusriALL Türkiye Sorumlusu Sedat Kaya’nın küresel çerçeve sözleşmelerinin kapsamı hakkında yaptığı sunumun ardından, Christina Hajagos-Clausen’in de katılımıyla sendika temsilcilerinin ortak değerlendirilmesine geçildi.

Sendika temsilcileri uluslararası markalara iş yapan yerli fason üreticilerde yaşanan sorunları ve bunların önlenmesine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

İki gün süren toplantıya sendikamız adına Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Celal Aslan ve Savaş Testici, Söke Şube Başkanımız Cemal Poyraz, Gaziantep Temsilcimiz Nihat Bencan, Örgütlenme ve Eğitim Dairesi Müdürü Hasan Arslan ile Genel Sekreter Yardımcımız Ergün İşeri katıldı.