IndustriALL Global Union Tekboy işçilerine destek verdi

Federasyon Genel Sekreteri Reina, Tekboy yönetimine mektup yazarak işten çıkarılan işçilerin işlerine iadesini istedi.

Sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan Lüleburgaz’daki Tekboy işçileriyle ilgili olarak IndustriALL Global Union tarafından şirket yönetimine bir uyarı mektubu gönderildi.

Global Union Genel Sekreteri Jyrki Reina imzasıyla gönderilen mektupta, uluslararası sözleşmelere uyulması ve işten çıkarılan işçilerin işlerine geri alınması istendi.

Genel Sekreter Reina mektubunda ayrıca şirket yönetimine Sendikamızla diyaloğa girmesi önerisinde bulundu.

Mektubun tam metni aşağıda sunulmuştur;

Cenevre,
22 Ağustos 2012
Bayan Müge Pamukçu
Genel Müdür

Tekboy Tekstil ve Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Banka Tarla Mevkii, Karayolları Lojmanları Yanı
Lüleburgaz Kırklareli
Turkey
Email info@tekboy.com.tr ve telefaks : +90-288-453 56 44 yoluyla

DİSK/Tekstil Üyelerinin Tekboy’da İşten Çıkarılması

Sayın Bayan Pamukçu,

Dünya genelinde 140 ülkede tekstil ve hazır giyimin de aralarında bulunduğu maden, enerji ve üretim alanlarında 50 milyonu aşkın işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel İşçi Sendikası adına bu mektubu yazıyorum. DİSK/Tekstil bu küresel sendikalar ailesinin önemli bir üyesidir.

Tekboy Tekstil ve Boyama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sendikal örgütlenmeye düşmanca tutum aldığına ve bunun sonucunda Türk anayasası ve Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslar arası sözleşmelerle koruma altında olan işçilerin temel haklarının ihlal edildiğine dair aldığımızdan haberlerden dolayı rahatsızız.

Dahası DİSK/Tekstil’in 26 üyesinin sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmaları bizim açımızdan kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca yönetiminizin sendika üyeleri üzerinde sistematik şekilde baskı uyguladığına dair raporlardan oldukça endişeliyiz.
Sizi en kısa sürede işten çıkarılan sendika üyelerini işe geri almanız ve DİSK/Tekstil ile diyalog içine girmeniz çağrısında bulunuyoruz.
Tekboy haksız yere işten çıkarma uygulamasını düzeltmeli ve ILO’nun Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması üzerine 87 No’lu Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkına dair 98 No’lu Sözleşmesinin de dahil olduğu ulusal ve uluslar arası standartlara tamamern uyarak DİSK/Tekstil’i tanımalıdır.

Saygılarımla
Jyrki Reina,
Genel Sekreter