INDUSTRIALL EUROPE YENİ LİDERLİK TAKIMINI SEÇTİ

Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL European Trade Union) 3. Genel Kurulu online olarak 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde toplandı.

3. Genel Kurulun temel sloganı ise Avrupa’da sanayi işçileri için güçlü bir ses; herkes için toparlanmayı inşa etmek olarak belirlendi.

Covid-19 küresel salgını nedeniyle online olarak yapılan toplantıya Türkiye dahil üye ülkelerden 350 delege ve 300’ün üzerinde gözlemci katıldı.

Genel Kurulda sendikamızı Genel Başkan Kazım Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Ergün İşeri ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Deniz Medet temsil etti.

2021-2023 döneminde görev yapacak liderlik ekibi, 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan online seçim yöntemiyle belirlendi. Buna göre başkanlığa Michael Vassiliadis, Genel Sekreterliğe Luc Triangle, Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Isabelle Barthès ve Judith Kirton seçildiler.

Genel Kurul gündemine göre 1 Haziran 2021 tarihinde başlayan çalışmalar, çalışma raporu ve mali raporların onaylanması, önümüzdeki döneme ilişkin stratejik plan, kararlar ve tüzük değişikliği önerilerinin tartışılması ve oylanmasıyla tamamlandı.

Covid-19 salgınının işçiler, iş durumları ve temsil edilen sektörler için birçok belirsizlik oluşturması nedeniyle eylem planı öncelikler dikkate alınarak iki yıllık olarak belirlendi.
Gelişmeler izlenerek sonraki dönemler için 2023 yılında Genel Kurul delegeleriyle fiziki ortamda bir toplantı gerçekleştirilerek 2021-2023 stratejik planı gözden geçirilerek ilerleyen dönemler için yeni bir siyasi rota belirlenmesi planlandı.
Salgının neden olduğu derin ekonomik ve sosyal gerileme ile sektörler ve işçiler üzerindeki derin etkisi göz önüne alındığında, stratejik plan krizden endüstriyel ve sosyal toparlanmanın yanı sıra pandemi ve toparlanma planının hızlandırdığı ikiz yeşil ve dijital dönüşümleri yönetmeye odaklanıyor.
Stratejik plan geçiş ve toparlanma sürecinde hiçbir işçiyi ve bölgeyi geride bırakmayan “Adil Bir Geçiş”i korumayı ve dönüşümlerin merkezinde işçilerin yer almasını sağlamayı temel hedef olarak belirliyor.

Stratejik Plan’da işçilerin güçlü bir sese sahip olabilmeleri için şu başlıklar öne çıkıyor:

  • İşçilerin işyerlerinde güçlü bir sendikaya ihtiyaç var.
  • Güçlü ve sürdürülebilir Avrupa endüstrisinde iyi istihdam yaratılmalı
  • İşçiler için kapsayıcı, sağlıklı ve güvenli işyerleri olmalı
  • İşçiler için adil ücret ve satın alma gücü oluşturulmalı
  • İşçilerin kriz ve toparlanma inşasında halklar arasında dayanışmaya dayalı sosyal ve demokratik Avrupa’ya ihtiyacı var.
Genel Kurul’da Filistin’e yönelik olarak Birleşmiş Milletler kararlarına da vurgu yapan, çatışmaların durdurulması ve barışın sağlanmasına yönelik bir karar da kabul edildi.
Yeni dönemde IndustriALL Europe liderlik takımı:
Michael Vassiliadis (Başkan); Alman Madencilik, Kimya ve Enerji Sanayi Birliği’nin (IG BCE) Başkanıdır. Michael, 2012’den beri seçilmiş IndustriAll Europe Başkanı görevini yürütmektedir.
Luc Triangle (Genel Sekreter); 2016 yılından bu yana IndustriAll Europe Genel Sekreterliği görevini yürütmekteydi. Önceki yıllarda Genel Sekreter Yardımcısı (2012-2016),  Avrupa Tekstil, Giyim ve Deri Federasyonu Genel Sekreteri (2011-2012), federasyondaki görevlerinden önceyse Belçika ACV Metal İşçileri Sendikasında çeşitli görevinde bulundu.
Isabelle Barthès (Genel Sekreter Yardımcısı); 1996 yılında Avrupa Metal İşçileri Federasyonu’na (EMF) katıldı. EMF’de ve daha sonra industriAll Europe’un kıdemli politika danışmanı olarak, bir dizi kilit politika alanından, özellikle şirket politikasının yanı sıra toplu pazarlık ve sosyal politikadan sorumluydu. Temmuz 2020’de Isabelle, kuruluşun İcra Komitesi tarafından industriAll Europe Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.
Judith Kirton-Darling (Genel Sekreter Yardımcısı); İngiltere’nin Kuzey Doğusu (2014-2020) için Avrupa Parlamentosu İngiliz Üyesiydi. Bundan önce, İşçi ve sendika hareketi içinde aktifti. Özellikle 2011’de Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nda Konfederal Sekreter seçildi ve daha önce Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF) ve EMF için çalıştı. Temmuz 2020’de, organizasyonun İcra Komitesi tarafından industriAll Europe Genel Sekreter Yardımcısı olarak.