INDUSTRIALL eğitici eğitim toplantısı

Üyesi olduğumuz IndustriALL Global Union (Küresel Sanayi İşçileri Sendikası) işkolumuza yönelik olarak 2019 yılı etkinlik çalışmalarına başladı.

Bu çerçevede işkolumuzdaki 4 üye sendikadan belirlenen yönetici, uzman ve temsilcilere Küresel Çerçeve Sözleşmeler konusunda eğitici eğitimi toplantısı İstanbul’da yapıldı.

18 Şubat 2019 tarihinde yapılan eğitici eğitimi toplantısında Sendikamızı Av. Dilara Doğan, Dilek Yüksel ve Gülay Güngör temsil etti.

Toplantıda IndustriALL temsilcisi Sedat Kaya tarafından Küresel Çerçeve Sözleşmelerin genel olarak tanıtımı yapıldı.

İzleyen bölümlerde ise H&M ve Inditex küresel çerçeve sözleşmeleri ele alındı. Bu bölümde H&M adına Derya Ural ve Inditex adına ise Murat Akkün birer sunum gerçekleştirdi.

Her iki sunumda da kuruluşların çalışma prensipleri, üretim zincirindeki tedarikçi firmaların kabul şartları, denetim sistemi, tedarikçi firmaların gruplandırması ve küresel çerçeve sözleşmeler kapsamındaki sorumluluklarına değinildi.

Toplantının kapanış bölümünde ise toplantıya katılanlara verecekleri eğitimlerde dikkat etmeleri gereken konular, eğitimlerde kullanacakları başlıklar ve içerikleri konusunda genel bilgi verildi.

H&M NMC 2019 YILI İLK ÇEYREK TOPLANTISI

IndustriALL Global Union ve H&M arasındaki Küresel Çerçeve Anlaşması çerçevesinde dünya genelinde oluşturulan 5 NMC (Ulusal İzleme Komitesi)’nden biri de Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

IndustriALL ve üyesi işkolumuzdaki sendikalar ile H&M temsilcilerinden oluşan NMC’nin 2019 yılı ilk çeyrek toplantısı 18 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Toplantıda 2019 yılı için öngörülen yakın ve uzak hedefler gözden geçirildi. Yıl içinde düzenlenecek etkinliklerin bu hedeflerle uyumlulaştırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Bu doğrultuda hazır giyim sektörünün öncelikli sorunları ve buna ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirileceği bir genel katılımlı toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Hazır giyim sektörünün ana dinamikleri olan üreticiler, işçi sendikaları, ilgili kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantının hazır takvimi belirlendi.