industriall dünya kadınlar konferansı: BİZİM GELECEĞİMİZ, BİZİM SENDİKAMIZ!

60 ülkedeki sendikalardan 200’ü aşkın kadın temsilci 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Cenevre’de (İsviçre) düzenlenen IndustriALL Global Union Dünya Kadınlar Konferansı’nda bir araya geldi.

Konferansta sendikalarda ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için dönüştürücü bir gündem oluşturma çağrısı yapıldı.

Kadınlar oy birliği ile sendikalarında eşit temsil, katılım ve liderlik için yol açacak radikal değişim talep eden bir karar aldılar.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı, Jenny Holdcroft,

IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Jenny Holdcroft toplantının hedefleri şu sözlerle özetledi;

“Biz statükoyu değiştirmek istiyoruz. Oldukça ilerleme kaydettik fakat bu yeterli değil. Eğer sürdürülebilir bir sendika için sendikalarımızda dönüştürmek, yeni üyeler, kadınlar ve farklı yapılardan üyeler için daha çekici hale getirmek istiyorsak, çalışma biçimimizi değiştirmeye gereksinim duyuyoruz.”

Konferansın yapıldığı İsviçre’de son bir yıl içinde yoğun bir eylemlilik yaşandı. 500 bin kadın 14 Haziran 2019 tarihinde eşit ücret, eşit haklar ve kadınlara yönelik taciz ve şiddetin sona erdirilmesi talebiyle sokaklara çıktı. Bu eylemler ayrımcılığı önleyen yeni bir yasanın çıkmasını ve parlamentoya seçilen kadın oranının % 40 gibi bir rekora ulaşmasını sağladı.

Konferans katılımcıları yeni kabul edilen iş yaşamında taciz ve şiddetin önlenmesine yönelik 190 sayılı ILO Sözleşmesinin ülkeler tarafından onaylanması ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla bir kampanya düzenlenmesini IndustriALL Yönetim Kurulu’na tavsiye etme kararı aldılar.

IndustriALL toplumsal cinsiyet koordinatörü Armelle Seby haziran ayında kabul edilen 190 sayılı Sözleşmenin sendikalar açısından bir zafer olduğuna; kadına yönelik, özellikle de cinsel temelli, şiddete ve cinsel tacize karşı sürmekte olan kampanyaya bir ivme kazandırdığına değindi.

IndustriALL bu bağlamda artık çok uluslu şirketlerle yaptığı küresel çerçeve sözleşmelere bu sözleşmeye saygı duyulmasını da dahil etmeye başladı.

100’den fazla IndustriALL üyesi sendika, işyerinde ve sendikada kadına yönelik şiddeti durdurmak için harekete geçme taahhüdünde bulundu.

Katılımcılar sendikalara kadınların çalışma yaşamındaki işlerini koruyabilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesine ve beceri kazanmalarına yönelik yaşam boyu eğitimi teşvik etmeleri çağrısı yaptı.

Konferansa katılan genç kadınlar, katılımın artırılması ve küresel gençliğin güçlendirilmesi için bazı taleplerde bulundu:

  • Genç kadınları daha görünür kılmak
  • Olumlu gençlik politikasını teşvik etmek ve garanti altına almak
  • Genel kurullarda gençliğin temsilini güçlendirmek
  • IndustriALL yapısında gençliğin temsil edilmesini sağlamak

Konferans sonuçlandırılırken IndustriALL’ın 2020-2024 eylem planına toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kadınların haklarının geliştirilmesi konularının tüm eylem ve etkinliklere alınmasını tavsiye eden bir karar alındı.

IndustriALL Kadınlar Komitesi Eş Başkanı Monica Velos konuşmasında; mücadeleyi sürdürmekte daha istekli olduklarını, geçen iki gün içinde aldıkları kararların toplantıda bulunmayan herkese de yardım edeceğini söyledi. Eş Başkan Eva Arcos ise kadınların deneyimlerini ve mücadelelerini aktarmaları için güvenli bir ortam sağladıklarını ve çok verimli bir konferans gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: www.industriall-union.org/our-future-our-union-industriall-world-womens-conference-demands-transformative-agenda?