IndustriALL Avrupa ve Küresel sendikalardan çağrı: TORBA YASA ÖNERİSİNİ GERİ ÇEKİN

Üyesi olduğumuz Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) ve Avrupa Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL European Trade Union) tarafından 5 Kasım 2020 tarihinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop‘a hitaben yazılan Şentop’un yanısıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu‘na da gönderilen çağrı mektubu:

Sayın Başkan

Bu mektubu size, her ikisi de Türkiye dahil Avrupa ve Dünya genelinde madencilik, enerji ve imalat sektörlerinde milyonlarca işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel ve IndustriALL Avrupa sendikaları adına, Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) önerilen ve işçilerin kazanılmış haklarını geriye götüren Torba Yasa önerisini geri çekmeye çağırmak amacıyla yazmaktayız. Dahası bu yasa taslağı hazırlanırken sendikalara da danışılmamıştır.

En son yaptığımız Türkiye’deki üye sendikalarımızla toplantıda aktarılanlar göz önünde bulundurulduğuna, her iki örgütümüz de bu Torba Yasanın işçiler ve sendikalar üzerindeki olası olumsuz etkilerinden ciddi kaygı duymaktadır. Bu nedenle, Türkiye’deki üç işçi konfederasyonu, TÜRK İŞ, HAK İŞ ve DİSK, bir ortak deklarasyon yayınlayarak önerilen Torba Yasada yer alan düzenlemelere dair kaygılarını paylaşmış ve bu yasanın TBMM gündeminden geri çekilmesini talep etmişlerdir.

Önerilen Torba Yasa güvencesiz iş sözleşmelerinin kapsamını genişletecek ve özellikle de belirli süreli sözleşmeleri yaygınlaştıracaktır. 25 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ve iş güvencesinden faydalanamayacağı için her iki örgütümüz de hem ulusal konfederasyonların hem de üye sendikalarımızın bu yasa tasarısının oldukça sorunlu olduğuna dair tespitlerine katılıyoruz. Bu durum ülkedeki işçiler arasında kabul edilemez bir ayrımcılığa neden olacaktır ve çalışma koşullarının ve sosyal adaletin kötüleşmesine neden olacaktır.

Ulusal konfederasyonlar ayrıca, bu tür ayrımcılığın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında atıfta bulunulan eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, çünkü işçilerin işsizlik, sakatlık, yaşlılık, ölüm, meslek hastalığı ve analık, mesleki yaralanma ile ilgili sosyal koruma haklarından yararlanmalarını engelleyeceğini bildirmektedir.

İçerik açısından ciddi olan bu sorunun yanı sıra, önerilen kanun taslağı TBMM’ye sunulmadan önce sendikalara bilgi verilmediği ve danışılmadığı için süreçte büyük bir istişare eksikliği vardır. Sendikalar bu yasa tasarısını sadece medya aracılığıyla öğrenebildiler. Bu kabul edilemez.

Aynı şekilde, TBMM üyeleri bile kanun hazırlık sürecinde düzgün bir tartışma yapamamışlardır, çünkü 43 maddelik taslak Meclis Komisyonu gündemine alınmamış, bu da komisyon üyelerinin derinlemesine incelemesine ve değişiklik önerisi yapmasına engel olmuştur.

Bu nedenle, IndustriALL Küresel Sendikası ve IndustriALL Avrupa Sendikası, Torba Yasanın, işçi haklarını özellikle de Anayasanın ve ilgili yasaların güvencesi altında olan kıdem tazminatı ve sosyal güvenceleri ciddi şekilde zayıflatacağı için TBMM gündeminden çıkarma çağrısında ulusal konfederasyonlara katılmaktadır.

Bu mektubu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki parti gruplarına, Türkiye’deki işçilerin ve sendikaların sesini ve dileklerini dinlemeye çağırmak amacıyla yolluyoruz. Sorumluluk almalarını ve sendikalarla özellikle de insan yaşamına, ekonomilere ve genel olarak toplumlara büyük zarar veren COVID-19 salgınının bu zor zamanında gerçek bir diyalog ruhu içinde uygun bir istişare süreci oluşturmalarını bekliyoruz.

Hızla harekete geçmenizi ve yanıtınızı bekliyoruz.

Saygılarımla

Valter Sanches                                           Luc Triangle
Genel Sekreter                                            Genel Sekreter
IndustriALL Küresel Sendikası                  IndustriALL Avrupa Sendikası