INDEPENDENT SORMADI AMA BİZ SÖYLÜYORUZ: TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI’NIN YÖNETİCİ ÜCRETLERİ

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’ın Independent Türkçe web sayfasında çıkan bir habere ilişkin basın açıklaması:

Independent Türkçe isimli yayın kuruluşu tarafından 04.01.2021 tarihinde DİSK’e ilişkin bir haber yayımlanmıştır.[1]

Konu DİSK üyesi sendika yöneticilerinin ücretleri olmasına rağmen örneğin sendikamıza bununla ilgili bir soru yöneltilmemiştir.

Anlaşılan o ki yazının amacı genel bir bilgi edinme değildir. DİSK’in üye sayısı bakımından en büyük sendikasının yanıtı yeterli görülmüştür.

Sendikamız her zaman isteyene belgesiyle yönetici ücretlerini açıklamaktadır. Yine birileri sormadan açık şekilde söylüyoruz. DİSK üyesi Tekstil İşçileri Sendikası’nın Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri (her şey dahil brüt) 6.933,13 TL ve Genel Başkan ücreti (her şey dahil brüt) 6.296,13 TL’dir.

Yönetici ücretleri işkolumuzda bağıtladığımız toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin çoğunluğunun eline geçen ücrette eşit veya daha azdır.

Umuyoruz ki Independent Türkçe’nin bu eksikliğini de kendi ölçeğimizde gidermiş oluruz.

Ancak şunu da belirtmek isteriz ki eğer Independent Türkçe Türkiye’deki sendika yöneticilerinin ücretleriyle ilgili bir haber için soru yöneltmiş olsaydı yalnızca DİSK üyesi sendikaların yanıt verebileceğini de öğrenirdi.

Independent Türkçe’nin DİSK ile bağı olmayan, alanında yetkinliği veya yeterliliği tartışmalı, kendi durumu konusunda toplumun bilgi sahibi olmadığı bir kaynağa böyle önem vermesi haliyle soru işaretleri bırakmıştır.

Bütün DİSK üyesi sendikalardan söz edip sadece birine soru sorup oradan alınan yanıtla haber yapılması ise akla başka sorular da getirmektedir. Birileri DİSK’i ve Genel-İş’i yıpratmak için şaibe yaratmaya mı çalışmaktadır?

DİSK’te olmayan bir tartışma iddiası üzerinden yapılan bu haberle asgari ücret başta olmak üzere işçi sınıfının taleplerini elinden geldiğince dile getirmeye çalışan DİSK’i bir tartışma içine çekmek mi istenmektedir?

Bunu 12 Eylül rejimi de denedi. Bizleri tutuklayıp, diledikleri gibi tüm evraklarda didik didik açık aradılar, yüksek ücret aradılar sonunda hüsrana uğradılar.

Öyle veya böyle yönetici ücretleri üzerinden yapılan tartışmalarla DİSK’e zarar vermeye, adını lekelemeye çalışanların gayreti hep boşa gitmiştir, yine öyle olması kaçınılmazdır.

[1] https://www.indyturk.com/node/295056/haber/di%CC%87skte-25-bin-liral%C4%B1k-maa%C5%9F-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-genel-i%CC%87%C5%9F-genel-ba%C5%9Fkan%C4%B1-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fkan-maa%C5%9F%C4%B1m-14#.X_LNmS4mbE0.twitter