ILO konferansında sendikal hareketten uyarı

Aralarında Genel Başkanımız Rıdvan Budak’ın da bulunduğu DİSK heyeti ILO konferansına katıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun 101. uluslararası emek konferansı, Cenevre’de çalışmalarını tamamladı.
30 Mayıs-14 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansa, 185 ülkenin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri katıldı.
Toplantının 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılan bölümüne Konfederasyonumuz DİSK adına toplantıya Genel Başkan Erol EKİCİ, Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan BUDAK, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah KARACAN, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik-İş Genel Sekreteri Alaattin SARI, Lastik-İş Yönetim Kurulu Üyesi İhsan MALKOÇ ile birlikte DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç ELİAÇIK, Lastik-İş Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir ATAMAN’dan oluşan bir heyet katıldı.
Konferans gündemini izleyen heyet, ikili görüşmeler yoluyla ülkemizdeki sendikal alanda yaşanan sorunlar konusunda bilgi alışverişinde bulundu. ITUC başta olmak üzere uluslararası federasyonların yöneticileriyle de görüşmeler yapıldı.
ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW’un konferansta yaptığı konuşma büyük beyeni kazandı. Türkiye’deki sorunlara da değinen Burrow konuşmasında şunlara değindi;
İşçiler, işini kaybedenler veya çocuklarının iş bulamayışına şahit olanlar, düzgün bir sosyal güvencesi olmayanlar veya evlerini ve emeklilik primlerini kaybetmiş olanlar, hepsinin hükümetlere olan güveni sarsılmış durumdalar.
Geleneksel olarak daha eşit ülkelerde bile gelirler arasındaki fark artmıştır. İşsizlik, gençlerin dışlanması, yoksulluk, umutsuzluk ve toplumsal istikrarsızlık adil bir geleceğin toplumsal temelleri değildir. Gelirin daha eit bir dağılımı tek çözümdür. Bu kurumun (ILO) arkasında olduğu örgütlenme özgürlüğünün temel hakları ve toplu sözleşmeler de çözmün önemli bir parçasıdır.
İşverenlerin “Uluslararası Standartların Uygulanması Komitesi”ndeki tavar en savunmasız işçilerin sorunlarını duyurma, tutuklama, işkence v baskıdan korunma taleplerini reddetmek anlamına gelmiştir. Talihsizliktir.
Hukuk devleti ve uluslararası hukuk hepimizin uyması gereken bir şeydir. Bu sorumluluktan grevleri engelleyerek kaçmak Bahreyn’de yalnızca 2 saat sürin bir iş bırakma eylemi yaptıkları için tutuklanan ve işkenceye maruz kalan veya Türkiye’de bugün gün geçtikçe daha da fazla zulme uğratılan işçiler için kara mizahtır.
Küresel düzeyde yaptırdığımız bir ankette çıkan sonuçlar alarm veriyor. İşçileri çok az umutları var. İnsanların yüzde 89’u geleceğin çocukları için daha iyi olacağına inanmıyor.
Hükümetlerin neden küresel kurumlar ve piyasalar adına temel işçi haklarına saldırdığını işçilere açıklamak mümkün değildir. Küresel finansal krizin başlangıcından 4 yıl sonra mevcut politikaların doğruluğu tartışmalıdır.
Taleplerimiz şunlardır;
  • Borç değil, istihdam yatırımı
  • Kar eden ülkelerde eski üretkenlik seviyesine erişebilen ve fiyatlara uygun ücret artışları
  • Kemer sıkma saldırılarının durdurulması ve güney ülkelerinde verimli bir toplumsal diyalog
  • Daha zayıf değil daha güçlü toplu sözleşme önlemleri
  • Eşitsizlik veya şartlı garantilerle kar paylaşan bankalara refah veya KOBİ’ler için sürdürülebilir krediler değil herkes için sosyal güvence
  • Gelceğimizle oynayan spekülatif kumarları durdurmak için ciddi bir finansal düzenleme
  • Şu anda insanca iş ve düzgün çalışma yollarını tüketen enformel ekonominin önemli bir şekilde azalması
  • Sürdürülebilirlik.
Bütün bunlar mümkün. ITUC’un 12 ülke örneği üzeinden yaptığı araştırmaya göre her yıl gayrisafi milli hasılanın yüzde 2’sinin yeşil ekonomiye ayrılması 5 yıl içinde 48 milyon yeni iş yaratabilecektir.
ILO konferansi 2012
DİSK Heyeti ILO Merkezinde
Soldan sağa; Rıdvan Budak, Erol Ekici, Abdullah Karacan, Alaattin Sarı ve Üzeyir Ataman
ILO konferansi 2012 elçilikte resepsiyon
Türkiye elçiliğinde resepsiyon,
Soldan sağa; Rıdvan Budak, Mustafa Kumlu (Türk-İş), Erol Ekici, Abdullah Karacan, Salim Uslu (Çorum Milletvekili) ve Faruk Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

ILO konferansi ICEM merkezini ziyaret

ICEM Merkezini ziyaret
Soldan sağa; Alaatin Sarı, İhsan Malkoç, Erol Ekici, Abdullah Karacan, Manfered Warda (ICEM Genel Sekreteri) Kemal Özkan (ICEM Sanayi ve Kurumsal İlişkiler Müdürü), Rıdvan Budak, Üzeyir Ataman