Hyosung’da sendikalaşma üzerine

Son dönemlerde çeşitli yayın organlarında Öz İplik İş Sendikasının Hyosung fabrikasındaki sendikal çalışmasına dair haberler çıkmaktadır. Öz İplik İş Sendikasının Türkiye sendikal hareketindeki yeri, konumu ve misyonu kamuoyunca net şekilde bilindiği için bu tarz bir “mücadeleci” örgütlenme deneyimi ile haber olmasına eminiz kamuoyunu şaşırmıştır. Ancak firmayla ilgili bilgiler biraz daha farklıdır.

Hyosung’da sendikamız DİSK Tekstil 2011 yılında örgütlenme çalışması yapmış ve Mayıs 2011 tarihinde Bakanlığa yetki başvurusunda bulunmuştur. 239 işçiden 120 üye ile sınırda başvurmamıza karşın o sırada istifalı üyelerimiz de olduğu için (istifa durumunda üyelik 1 ay sonra geçerli olmaktadır) sendikalı sayısı daha fazladır.

Hyosung işvereni sendika karşıtı bir tutum sergilemiş, sendikamızla masaya oturmayı reddederek yetkiye itiraz etmiş ve ardından 2.5 yılı aşkın süredir devam eden en uzun yetki davalarından biri başlamıştır. Bu süre esnasında yerel mahkeme 2 kez sendikamız lehinde karar vermesine ve lehteki bilirkişi raporlarına karşın hiçbir mantıki açıklaması olmayan şekilde Yargıtay sudan gerekçelerle yerel mahkemenin kararını bozmuştur ve şu an üçüncü defa yerel mahkemede dava görülmektedir. 25 Eylül’de Tekirdağ’daki duruşmaya sendikamız yöneticileri ve temsilcileri katılacaktır.

Yargıtay’ın bu akıl almaz tavrı yalnızca Hyosung’da değil, aynı bölgedeki Belçikalı Beakart firması için de geçerlidir, onun da yetki davası sürmektedir ve sendikamız yakın gelecekte Yargıtay’ın bu sendika karşıtı tutumuna ilişkin ayrıntıları delilleriyle beraber kamuoyuyla paylaşacaktır.

Yargıtay’ın bozma gerekçeleri arasında normalde usulde olmayan diğer sendikalardan bu firmada üyeleri olup olmadığına dair yazı isteme gibi talepler de içermektedir. Dolayısıyla Öz İplik İş de Teksif de mahkemeye üyeleri olmadığına dair belge iletmiştir.

Ekte Bakanlıktan aldığımız yetki belgesini, bilirkişi raporunu ve Öz İplik İş ile Teksif’in yazılarını bulabilirsiniz.

Yetki davasını sendikamız yakında takip etmekte ve işverenin oyunlarını boşa çıkartmaya çalışmaktadır. İşyerinde sendika üyelerine dair baskılar da aralıksız sürmektedir. Bu süre zarfında gücümüz oranında ve çeşitli düzeylerde örgütlü ilişkimiz de sürmektedir. Dolayısıyla sendikamızın örgütlenme çalışması yürüttüğü ve yetkili olduğu bir fabrikada sendikal çalışma yürüten Öz İplik İş’in bu tutumu sınıf yararına bir tutum değildir.

Öz İplik İş Sendikasının yalnızca ekteki belgesi bu fabrikada yetki mücadelesinden haberdar olduğuna delil değildir. Ayrıca fabrikada Öz İplik İş’in üyelik çalışmalarını başlamanın hemen ardından sendikamızın Çerkezköy Şube Temsilciliği, haberde adı geçen Öz İplik İş Genel Sekreteri ve Trakya Bölge Başkanı Rafi Ay’ı arayıp sendikal çalışma sürecine dair bilgi vermiştir. Ay bundan haberi olmadığını belirtmiş, sendikal çalışmanın yeni başladığını ve son vereceklerini bize bildirmiştir. Ancak sözünde durmamıştır. Sendikamız bunun üzerine işçiler arasında sendikamızın yetki sürecine dair son gelişmeleri anlatan bildiri dağıtımı da gerçekleştirmiştir.

Öz İplik İş Sendikası firmada yetkili bir sendikanın olduğunu, yetki sürecinin mahkemede sonuçlanacağını ve sendikamızın Hyosung’da toplu sözleşme imzalamak için süreci çeşitli yollarla yakından takip ettiğini bildiği halde, işçilerin toplusözleşme yapmasını riske atacak bir sorumsuzlukla ve sendikamızın uyarılarına rağmen sözlerinin aksine çalışmalarıyla bu çalışmasını sürdürmektedir.

DİSK TEKSTİL Örgütlenme  Dairesi

[sws_button class=”” size=”sws_btn_small” align=”” href=”https://disktekstil.org/wp-content/uploads/2013/09/Hyosung0000.pdf” target=”_blank” label=”Hyosung yazısını okumak için tıklayın” template=”sws_btn_blue” textcolor=”” fontweight=”normal” bgcolor=”” bgcolorhover=”” glow=”sws_btn_glow” btnwidth=”” textalign=””] [/sws_button]