HERKESİN SÖZ HAKKINA SAYGILIYIZ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Tekstil

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan’ın DİSK Genel Kurulundaki protesto olayına ilişkin özel açıklaması:

Konfederasyonumuzun 15. Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu’ya yönelik protesto kamuoyunda farklı yorum ve tartışmalara neden olmuştur.

DİSK kuruluşundan itibaren temel hak ve özgürlük konusunda her zaman duyarlı ve saygılı olmayı temel ilkeleri arasında saymıştır.

Görüşlerini paylaşmasak dahi başkalarının görüş ve önerilerine saygıyı bir genel ilke olarak kabul etmek ve buna uygun davranmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz.

Protesto demokratik bir toplumun, düşünceyi ifade etmenin de bir biçimi olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bir başkasının düşüncesini açıklamasını önleyici bir biçime dönüştüğünde, içeriğinden bağımsız bir başka soruna neden olabilmektedir.

Bu nedenle, dün sayın Bakan Soylu’ya yönelik protesto, Bakan’ın ifade özgürlüğünün kısıtlanması bakımından üzüntü verici bir noktaya ulaşmıştır.

Sendikamız, bu çerçevede DİSK Genel Kurulu’ndaki demokratik bir hak olan protestonun, amacını aşarak sayın Bakan’ın ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına dönüşmesinden dolayı üzüntüsünü kamuoyu ile paylaşmayı görev kabul etmektedir.