Henateks işyerinde toplusözleşme sevinci

Çerkezköy’de Henateks işyerinde yeni toplusözleşme 9 Aralık 2013 tarihinde sendikamızın Genel Merkezinde imzalandı.

01.07.2013-30.06.2016 arasında 36 ay geçerli olacak olan toplusözleşme, tarafların diyalog kanallarını etkin şekilde kullanmasının bir sonucu olarak üyelerimize önemli hak kazanımları sunacak şekilde imzalanmıştır.

Henateks işçileri daha iyi şartlarda yaşamak ve çalışmak amacıyla taleplerini demokratik yollarla göstermişlerdir. Bunun için yemek boykotları ve yürüyüşlerle taleplerini net şekilde ifade etmişlerdir.

Sendikal disiplin içinde hareket eden Henateks işçileri sendikamızın savunduğu ilkeler olan katılımcılık ve sendikal demokrasiye de hayat vermişlerdir. Toplusözleşme süreci genel üye toplantılarında ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Görüşmelerde gelinen son nokta ise 19 Kasım günü işyerinde oylamaya sunulmuş ve üyelerimizin çoğunluğunun onay vermesi ile toplusözleşmeye imza atılmasına karar verilmiştir.

Toplusözleşme kapsamında üyelerimize her hizmet yılı için 10 TL kıdem zammı verilecektir.

Ücret artışları yıllık % 10 olarak kabul edilmiştir.

İkramiyeler, çalışma süresi 36 ay ve yukarısı olanlar için 120 gün, 18 ay-36 ay arası olanlar için 90 gün, 4 ay-18 ay arası olanlar içinse 60 gün olarak belirlenmiştir.

Sosyal yardımlar, ilk yıl için 650 TL, ikinci yıl için 700 TL, üçüncü yıl içinse 750 TL olarak imzalanmıştır.

Yılda 4 erzak verilmesinde anlaşılmış ve erzak maddeleri ve markaları belirlenmiştir.

Genel tatil günlerinde mesailer 3 yevmiye, dini bayram günlerinde mesailer ise 4 yevmiye olarak kararlaştırılmıştır.

Evlilik yardımı yarım cumhuriyet altını, doğum yardımı 150 TL’dir.

Eğitim yardımı, ilkokulda çocuğu olan üyelerimize 100 TL, lisede öğrenci okutanlara 200 TL, çocuğu üniversitede okuyanlara 300 TL olarak belirlenmiştir.

Henateks işçileri Çerkezköy’de tekstil işçilerinin öncüleri arasındadır. Sendikalaşmanın havzaya yayılması ve işçilerin çalışma koşullarını geliştirmek, ekonomik ve sosyal haklarını yükseltmek ve işçilerin kendilerini temsil etmelerini sağlamak amacıyla sendikamızın mücadelesi devam etmektedir.