Henateks işyerinde toplusözleşme oylaması

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 4. dönem toplu iş sözleşmesi için hazırlıkların yapıldığı Henateks işyerinde 16 Kasım Cumartesi günü Genel Başkanımız Rıdvan Budak’ın katılımıyla üye toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkan, sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında üyelerimizi bilgilendirdi, işyeri temsilcileriyle birlikte hazırlanan ve işverenle üzerinde anlaşmaya varılan toplu sözleşme hükümlerini anlattı.

Grup toplu iş sözleşmesi ve işyerindeki çalışma koşulları dikkate alınarak hazırlanan sözleşme teklifinin ücretler, sosyal yardımlar ve diğer koşullar bakımından sağladığı avantajlar dile getirildi.

Üyelerimizin görüş ve önerileri dikkate alınarak, teklifin son şekli biçimlendirildi. Genel Başkanımız Budak, yapılan değerlendirme ve görüşmelerden sonra, üyelerin tümünün görüşünün alınabilmesi amacıyla son kararlarını oylama yaparak belirlemelerini istemiş ve bir referandum yapılmasını teklif etmiştir.

Genel Başkanımızın önerisi hazır bulunan üyeler tarafından kabul edilmiş ve Çerkezköy Bölge Temsilcimiz Celal Arslan tarafından hızla hayata geçirilmiştir.

19 Kasım 2013, Salı günü sabahın ilk saatlerinden başlayarak tüm vardiyaların katılımıyla oylama yapılmıştır.

Yüzde 90’ı aşkın katılımla gerçekleştirilen oylamada, üyelerimizin çoğunluğu mevcut teklifi yeterli bulmuş ve bu şekilde imzalanması için onay vermiştir.

Bu yolla, Sendikamızın katılımcı demokrasiyi toplu iş sözleşmesi sürecine de yayarak, DİSK’in ve Sendikamızın “tabanın söz ve karar sahipliği” ilkesine bir kez daha perçinlemiştir.

Üyelerden alınan bu destekle, toplu iş sözleşmesinin en kısa süre içinde tamamlanması doğrultusunda hazırlıklar devam etmektedir.