Henateks işçilerinden 2. uyarı: Yürüyüş

Çerkezköy’de Henateks işçileri 4. Dönem Toplusözleşmesi görüşmelerinde haklı taleplerini işverenin kabul etmemesi sebebiyle grev öncesi uyarı eylemlerini sürdürüyor. 3 Kasım günü Genel Başkanımız Rıdvan Budak ile toplanan Henateks işçileri 6 Kasım günü yemek boykotu yapmıştır.

8 Kasım Cuma günü 4 vardiyası çıkışında toplanan Henateks işçileri servislere binmediler, alkışlarla yürüyüşe geçtiler ve fabrika önünden otoyola kadar alkışlarla yürüdüler.

Henateks işçileri Çerkezköy’de tekstil işçilerinin öncüleridir. Çerkezköy gibi bir işçi havzasında kölece çalışma koşullarına maruz bırakılan işçilerin sendikalaşma mücadelesinde ön safta yer alan Henatsk işçileri insanca yaşam koşulları için mücadele ediyorlar.

Sendikalaşma süreçleri de direnişlerle, işten atılmalarla ve ciddi mücadelelerle başarıya ulaşan ve işten atılan sendika üyelerinin işe geri alınması ve toplu sözleşme imzalanmasıyla sonuçlanan Henateks işçileri mücadelelerini bugün daha iyi şartlarda yaşamak için sürdürüyorlar.

Henateks işçileri insanca yaşam için verdikleri mücadeleyi 11 Kasım Pazartesi günü DİSK’in Çerkezköy’de düzenleyeceği bölgesel toplantıda gündemleştirecekler.