HAYRİ UĞUR TEKSTİLDE İŞÇİLER İŞLERİNE GERİ DÖNDÜLER

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı M. Ali Başak’ın Hayri Uğur Tekstil’de yeniden işbaşı yapılmasına ilişkin basın açıklaması:

Yeni sanayileşen ve bu anlamıyla Urfa’ya büyük bir istihdam ve geçim olanağı sağlayan her sanayi kuruluşu bizler için önemlidir.

Bu anlamıyla Urfa’da yeni kurulan ve potansiyeli ile önemli bir istihdam yaratması beklenen Uğur Tekstil (yeni adıyla Hayri Uğur Tekstil)’de yaşanan sorunlar ciddi bir endişe kaynağı olmuştu.

İşyerinin üretimi durdurma ve işçilerin iş akitlerinin feshi kararı hepimizi üzmüştü.

Bu süreçte üyelerimiz, işyeri çalışanları büyük sıkıntıları, zorlukları aşmak, sabırla ve kararlılıkla işlerine dönmek için çaba harcamak zorunda kalmışlardı.

Ancak yapılan girişimler sonucunda Sendikamız ile Hayri Uğur Tekstil yönetiminin arasında yapılan görüşmelerin sonucunda bu önemli tesis yeniden faaliyetine başlamıştır.

Her iki yönetim tarafından ortak alınan kararlar doğrultusunda başvuru yapan tüm eski çalışanların yeniden işlerine dönmesi sağlanmıştır. En kısa süre içinde de teknik hazırlıkların ardından üretimin de yeniden başlaması beklenmektedir.

Bu hepimiz için sevindirici ve önemli bir başarıdır. Başta sayın Valimiz olmak üzere birçok kurum ve kuruluş işyerinin yeniden faaliyete geçmesi ve istihdamın korunması için çaba sarf etmiştir.

Elbette burada sendikamızı ve işçilerin örgütlenme hakkını saygıyla karşılayan ve istihdamı korumayı önceliği olarak gören Hayri Uğur Tekstil yönetimi, konuya duyarlılıkla yaklaşan üyesi olduğumuz Küresel Sendika (IndustriALL Global Union) ve Küresel Çerçeve Sözleşme ile gerek bizlerin gerekse Hayri Uğur Tekstil’in tarafı olduğu ve temel hakların korunması için destek veren Inditex kuruluşu bu başarının ayrılmaz parçası olmuştur.

İşyerinde örgütlü ve Bakanlık kayıtlarına göre toplu iş sözleşmesi için çoğunluğu sağlamış bir sendika olarak bundan sonraki hedefimiz toplu iş sözleşmesi sürecinin tamamlanmasıdır.

Bizler en başından itibaren, birinci öncelik olarak istihdamın sürdürülmesi, işçilerin hak ve öz-gürlüklerinden yararlanmaları ve işyerinde sağlıklı işleyen bir endüstriyel ilişkinin oluşturulması ilkesiyle hareket ettik. Adım adım bu ilkenin yaşama geçirilmesi için gayretlerimiz ise sürmektedir.

Sorunun aşılmasında en küçük dahi katkısı olan her kişi ve kuruluş bizler için övgüyü hak etmektedir.

Bu nedenle işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalan işçilerin, üyelerimizin ve ailelerinin sabır ve anlayışlarına, çözüme katkı verenlere teşekkür ediyoruz.