Haklara saygı gösterin, erteleme kararını geri çekin!

industriall_mektup1 kopya

IndustriALL Global Union, Başbakan’a açık mektup yayınladı , sendikal haklara saygı göstermeye ve grev erteleme kararını geri çekmeye davet etti

Kardeş sendikamız, Birleşik Metal-İş’in 29 Ocak’ta başlayan grevleri, Bakanlar Kurulu tarafından toplantı bile yapmadan aynı gün ertelenmiştir.

Alınan bu karar üzerine, Sendikamızın da üyesi olduğu IndustriALL Global Union (Küresel Sendika) tarafından Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hitaben açık bir mektup yayınlandı.

Genel Sekreter Jyrki Raina’nın imzasıyla 2 Şubat’ta yayınlanan mektubun tam metni aşağıda sunulmuştur:

“Sayın Başbakan,

Size bu mektubu, 143 ülkede madencilik, enerji, ve imalat sektörlerinde çalışan 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası adına, sizi Birleşik Metal İş sendikası tarafından düzenlenen metal sektöründeki grevi erteleyen Bakanlar Kurulu kararını geri çekmeye ve toplu sözleşmenin özgürce gerçekleşeceği bir ortam yaratmaya çağırmak amacıyla yazıyorum. Birleşik Metal İş sendikasının geniş küresel sendika ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz.
IndustriALL Küresel Sendikası ve dünyanın dört bir yanındaki üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun, Birleşik Metal İş sendikasının kısmen 29 Ocak 2015’de başladığı ve geri kalanına 19 Şubat 2015’de devam edeceği 38 şirketteki grevi, ertelediğini, gerçekte iptal ettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı ciddi üzüntü içindedir.

30 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararından bahsedildiği şekilde, Bakanlar Kurulunuzun grevleri “milli güvenlik” gerekçesiyle yasakladığına inanmakta güçlük çekiyoruz.

Meşru grevleri bu şekilde yasaklıyor olmanızı şiddetle protesto ediyoruz. Biz bu durumu, işçilerin en temel haklarından biri olan ve Türkiye cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler, ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) kararları ile güvence altına alınmış olan grev hakkının açık ihlali olarak görüyoruz.

Hükümetinizin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunundaki ilgili maddeyi düzenli olarak amacı dışında kullandığı açıktır, iktidara geldiğinizden bu yana, lastik, cam, madencilik ve metal sektörlerinde bir dizi grevi “ulusal güvenlik” gerekçesiyle yasakladınız.

Bu bağlamı kullanarak imalat sektörlerinde grev yasaklamanın herhangi bir mantıksal veya hukuki zemini yoktur. Aksine bizim kesin inancımız, Hükümetinizin, işçi haklarını korumaktansa iş dünyasının çıkarlarını gözettiği yönündedir.

Türkiye Hükümeti bilmelidir ki, grevleri yasaklama kararı uluslararası işçi hakları norm ve standartlarının bir ihlalidir. Aslında ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, Türkiye Hükümetinin, grevleri ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yaptığı yasaklamaların örgütlenme özgürlüğünün temellerine aykırı olduğu yönünde karar vermiştir.

Size, aynı ILO Komitesi, ilgili işkolları (lastik, cam, metal vs.) ile ulusal güvenlik arasında herhangi bir belirgin bağ olmadan Bakanlar Kurulunun milli güvenlik gerekçesiyle grevleri askıya almasını üzülerek kayda geçirdiklerini belirtmişti.

Temel işçi haklarına, özellikle de grev hakkına, Türkiye’de saygı gösterilmemektedir. Küresel sendikal hareket, Türkiye’de gerçekleşen ağır işçi hakları ihlallerinin haberlerini her gün almaktadır. Bu durum bir son bulmalı. IndustriALL Küresel Sendikası, Türkiye Hükümetini temel işçi haklarına tam saygı göstermeye davet etmektedir.

Buna ek olarak, şunu da bilmenizi isteriz ki, IndustriALL Küresel Sendikası ve dünya genelindeki üyeleri, meşru grev hakları ile daha iyi ücretler için mücadele eden Türkiye’deki grevci metal işçileri ile tam dayanışma içindedirler. IndustriALL Küresel Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni bir şikayette bulunacaktır. Sizi bir kez daha metal sektöründeki grevi erteleyen kararı geri çekmeye ve özgür toplu sözleşme görüşmelerinin gerçekleşebileceği bir ortam yaratmaya çağırıyorum.

Hızlı cevabınızı bekliyorum.

Saygılarımla,

Jyrki Raina

Genel Sekreter”