Tekstil işçileri sendikası (Kısa tarih)

İnsanlık tarihindeki sanayileşme süreci ilk olarak iplik eğirme, dokuma ve giyim alanlarında ortaya çıktı. Bu gelişmeye paralel olarak da ilk işçi örgütlenmeleri ve ortak mücadeleleri tekstil işçilerinin içinden yükseldi.

Türkiye’deki gelişmeler de dünyadaki gelişmelere paralel bir çizgi izledi. 1800’lü yılların ortalarından itibaren Türkiye’de (o dönemde Osmanlı Devleti) kurulan ilk dokuma ve giyim fabrikalarındaki işçilerin zaman zaman gerçekleşen grevlerine tanık olundu.

1908 Devrimi bu grev ve örgütlenme hareketlerinin doruk noktasına çıktığı yıl oldu. Ardından gelen yasaklamalar, kısıtlamalar ve baskılar işçi hareketini örgütsüz ve etkisiz bırakmayı hedefledi.

Tekstil sektörünün kısa tarihi

Tekstil sektörü ülkemizin en eski sanayi dallarından birisini oluşturmaktadır. Anadolu’daki tekstil dokumacılığının tarihi, Hitit ve Asur dönemlerine kadar uzanmaktadır.

Ankara’nın sonraları ünü tüm dünyaya yayılan tiftik dokumalarının kökeni ise Frikyalılara dayanmaktadır.

3 bini yılı aşkın bir süredir, Anadolu’da tekstil üretimi, önemli bir ticaret alanı olarak bilinmektedir.