GÜVENCESİZLİK VE KADIN EMEĞİ TOPLANTISI

Konfederasyonumuz DİSK’in düzenlediği “Güvencesizlik ve Kadın Emeği Toplantısı” 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul, Büyükada’da gerçekleştirildi.

DİSK, FNV (Hollanda) ve OFSAV (Fas) işbirliği ile düzenlenen toplantıya DİSK üyesi sendikaların kadın yönetici, temsilci ve uzmanları katıldı. Toplantıda sendikamızı Dilek Yüksel, Gizem Salman ve Aynur Çelik temsil etti.

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu açış konuşmasında sınıf hareketlerinin ileriye götürülmesinde kadın emeğinin sendikal stratejinin odağı olması gerektiğine değindi.

Birinci günün ilk grup çalışmasında eşitsizlik, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramların içerikleri, gündelik yaşamdaki rolleri değerlendirildi.

Toplantı kadın işçilerin sendikal mücadelesini ele alan “Ekmek ve Güller” film gösterimiyle tamamlandı.

İkinci gün Av. Olcay Yanar, çalışma yaşamında güvencesizliği yaşanmış olay örnekleri ile mahkeme kararları ile karşılaştırarak anlattı. Akademisyen Gaye Yılmaz, tarihsel gelişim seyri içinde kapitalist sistem içinde kadın emeğinin sömürüsünü açıklayan bir sunum yaptı. Melda Yaman sınıf kavramı, üretken emek-üretken olmayan emek farklılığı, feminist hareketlerin işçi sınıfının mücadelesine etkilerini değerlendirdi. Necla Akgökçe ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemi, kadın istihdamının gelişmesinin zorunluluğu, kadın hareketlerinin sendikal örgütlenme ve yapılanmaya etkilerini ele aldı.

Üçüncü gün Ecehan Balta’nın sendikal hareket içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitlik yolunda verilmesi gereken mücadelenin ana hatlarına ilişkin görüşlerini paylaştı

Çalışmalar, sendikalardaki kadın çalışmaları deneyimlerinin, mevcut yapılar ve işleyişlerinin, kadınların daha etkin ve güçlü temsili için yapılması gerekenler üzerine tüm katılımcıların yer aldığı bir forumla tamamlandı.