Güvencesiz çalışmaya hayır

güvencesiz çalışmaya hayır

  • Mücadeleyi hükümetlere ve işverenlere yöneltelim
  • Bütün dünyada sendikalar güvencesiz çalışmaya karşı mücadelenin ön saflarında.

Şirketler, korkunç bir hızla, tam gün işgücünün yerine geçici, kısmi zamanlı, taşeron ve çağırya dayalı işçileri yerleştiriyor.

Hükümetler, sürekli ve güvenceli işgücü istihdamı yerine güvencesiz istihdam biçimlerini şirketler için daha da kolaylaştıran yasalar çıkarmaya çalışıyor.

Ücretleri yıkıma uğratan ve zorlukla kazanılmış istihdam haklarını budayan güvencesiz çalışmayı önlemenin en etkin yolu, onu bulunduğu yerde durdurmaktır.

Bütün dünyada sendikalar mücadeleyi hükümetlere ve işverenlere yöneltiyor ve şunları talep ediyor:

  • İşçileri ve haklarını yıkımdan koruyan yasalar çıkarılsın
  • Güvencesiz çalışmayı yasaklayan ya da bu tür çalışmaya belirli sınırlar getiren toplu sözleşmeler yapılsın
  • Bütün işçilerin sendikal hakları uygulansın ve saygı görsün.

7 Ekim Dünya İnsana Yakışır Çalışma Günü’nde, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasına karşı küresel sendikal mücadeleye katılın.

Güvencesiz çalışmayı birlikte DURDURABİLİRİZ.

IndustriALL Global Union

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası

Kampanyayı aşağıdaki bağlantı üzerinden facebook ve twitter hesaplarınızla destekleyebilirsiniz.

https://www.thunderclap.it/projects/16472-stop-precarious-work