Güven Boya toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı

Gaziantep’te kurulu bulunan Gaziantep Güven Boya’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 60 günlük süre sona ermeden tamamlandı.

Bu işyerindeki yetkimizin kesinleşmesinin ardından işverenin yapmış olduğu itiraz, yerel mahkeme tarafından reddedilmiş ve istinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Bu süreç son yıllardaki iş mahkemelerinde görülmekte olan yetki davaları bakımından önemli bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Yasa yetki itirazlarında “somut deliller” istemekte, aksi halde itirazın reddedilmesi gerektiğini hükmetmektedir. Böyle olduğu halde birçok hakimin, “somut delil” olup olmadığına bile bakmadan davaları kabul etmesi, dosyayı bilirkişilere havale ederek sürecin uzamasına, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkının engellenmesine neden olmaktadır.

Sonuç olarak, adalete güvenin çok azaldığı bir ortamda, Gaziantep Güven Boya yetki davası süreci yasaların hakkını veren hakimlerin hala bulunduğunu da bizlere göstermiştir.

İlk aşamada sorunlu başlayan toplu iş sözleşmesi süreci, izleyen dönemde görüşmelerle birlikte olumlu bir havaya bürünmüştür.

Genel Başkan Yardımcımız Nuri Toprak, Gaziantep Temsilcimiz Nihat Bencan ile işyeri temsilcilerimiz Mustafa Şahin, Fırat Yeter ve Ahmet Önal’ın sürdürdüğü görüşmelerde öncelikle idari maddeler ele alınmıştır. Toplantılara Gaziantep Güven Boya adına Bülent Uslu ve vekili Av. Mert Çelikel katılmıştır.

Gaziantep’de yapılan toplantıların ardından İstanbul’da Genel Başkanımız Kazım Doğan ile Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz Celal Aslan ve Savaş Testici’nin de katıldığı görüşmeyle toplu iş sözleşmesinin mali bölümlerinde de ilkesel yaklaşımlar belirlenmiştir.

Son olarak 21 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep’te bir araya gelen taraflar, ücret, devamlılık primi ve ikramiyeler konusundaki maddeleri görüşerek, toplu iş sözleşmesinin bütünü üzerinde anlaşmaya vardılar.

Toplu iş sözleşmemizin Gaziantep Güven Boya’da çalışan tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, sendikamızın ve Güven Boya görüşme heyetine toplu iş sözleşmesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına verdikleri katkı nedeniyle kutluyoruz.