Grupta anlaşma yok, grev kararı var!

Genel Sekreterimiz Muzaffer Subaşı’nın anlaşmazlıkla sonuçlanan 23. Dönem Grup Sözleşmesiyle ilgili basın açıklaması

GRUPTA ANLAŞMA YOK, GREV KARARI VAR!

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer Subaşı’nın son dönemde alınan grev kararlarına ilişkin basın açıklaması;

Dokuma ve hazır giyim sektöründeki toplu iş sözleşmesi süreci, giderek grev yönünde ilerlemektedir.

Sektördeki kriz dönemlerinde işçiden fedakârlık isteyen, kar dönemlerinde ise işçiyi unutan bir yaklaşım toplu iş sözleşmesi sürecini zora sokmaktadır.

Örgütlü örgütsüz tüm dokuma ve hazır giyim işçileri, geçtiğimiz son 2-3 yıllık dönemde yoksullaşma yaşamıştır.

İşveren temsilcileri, nitelikli işgücü bulmakta güçlük çektiklerini ifade etmektedir. Bir taraftan işçi yokluğundan söz eden diğer taraftan işçileri çağdışı koşullarda çalışmaya ve yaşamaya mahkûm etmek isteyen bir zihniyet ile Türkiye sanayii gelişemez. Çalışma barışı devam edemez.

Sendikamız örgütlü olduğumuz işyerlerinde artık uluslararası belgelere ve anlaşmalara da giren “insanca yaşanacak” bir ücret için öncelikle kayıpların telafi edilmesini ve gelecekte de yeni kayıpların yaşanmamasını sağlayacak bir ücret artışı hedefiyle görüşmeleri sürdürme çabası içindedir.

Yasaların öngördüğü görüşme ve arabuluculuk süreçlerinde hiçbir ilerleme sağlanamaması nedeniyle bir süre önce Adana’da kurulu bulunan SASA işyerine yönelik GREV kararı alınmıştır.

Son olarak 23. dönem grup görüşmelerinde arabulucudan da sonuç alınamamış ve arabulucu raporunun gelmesi üzerine 17 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası üyesi, Coats Türkiye işyerleri için grev kararı alınmıştır. GREV kararları, işyerlerine asılarak süreç başlatılmış bulunmaktadır.

İşverenlerin uzlaşmaz tutumunu sürdürmeleri halinde en kısa süre içinde grev uygulama kararları hayata geçirilecektir.

Tekstil sektöründe GREV’ler kaçınılmaz hale gelmiştir.

DİSK-TEKSTİL DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEKTİR!