GRUP VE HENATEKS TOPLU SÖZLEŞMELERİ SONUÇLANDI

Mart ayından beri süren Grup (Coats) ve Nisan ayından beri süre Henateks işletmesindeki toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Görüşmeler ağırlıklı olarak ücret, ikramiye ve sosyal haklar üzerinde yoğunlaştı.

Grup toplu sözleşmesinde ilk altı ay için % 8 ikinci altı ay ise % 4 olarak belirlendi. Zam uygulaması öncesinde 20 yıla kadar olan çalışma sürelerinin her yılı için 18 TL brüt kıdem zamma üyelerin ücretlerine yansıtıldı.

Sözleşmenin ikinci ve üçüncü yılında da uygulanacak ücret artışları öncesinde kıdem alan her üyemizin ücretine 18 TL eklenmesi kabul edildi.

İkinci yıldan itibaren ücret artışlarına enflasyon koruması düzenlendi.

İkramiye miktarı yıllık 120 gün olarak devam ettirildi.

Yine Coats işyerinde uygulanmakta olan çalışma şartları zorluk primi kapsam ve işleyiş olarak yeniden düzenlendi. Yılbaşından itibaren zorluk puanına göre her ay için ödenen primlere artış getirildi.

Sosyal yardımlar ise grupta % 25 oranında artırıldı. Geçmiş yıllardan farklı olarak sosyal yardımlara ikinci ve üçüncü yıllarda ücret artışı oranında artış yapılması benimsendi.

Sendikamızın geçmiş yıllardaki kazanımı olarak grup sözleşmesinde yer alan erzak yardımı alanında üyelerimize üç ayda bir net 425 TL ödeme yapılması ve her ücret artışında bu miktarın artırılması kararlaştırıldı.

Henateks işletmesinde ise ilk altı ay % 8 ve ikinci altı ay ise % 7 oldu.

Henatek işletmesi ücretleri de ikinci yıldan itibaren enflasyon korumasına alındı.

İkramiyeler önceki dönemde olduğu gibi kıdem yılına göre 120 gün olarak sürdürüldü.

Henateks’deki sosyal yardımlarda da önemli iyileştirmeler yapıldı. Henateks işletmesindeki aile yardımı miktarı da birinci yıl için 1.300 TL’ye yükseldi.

Henateks işletmesindeki mevcut üç ayda bir verilen toplamda 21 Kg’yi bulan ayni yardıma devam edildi.

Her iki işyerinde de üyelerimizin çoğunluğunun onayı alındıktan sonra sözleşmeler imzalandı.